Værktøjer

Statistik & undersøgelser

06. januar 2015

FRI udarbejder løbende en række undersøgelser og statistikker om branchen.

Verserende udbudssager

19. december 2014

Som medlem af FRI har man en række fordele, en af dem er, at FRI kan kontakte udbydere.

Fortolkningsbidrag

19. december 2014

FRI's fortolkningsbidrag er en uddybende forklaring af begreber, love, regler, emner eller lignende, som gør det anvendeligt i praksis.

Ydelsesbeskrivelser

20. oktober 2014

Andre vejledninger

20. oktober 2014

FRI's vejledninger

12. januar 2010

Aftaler og kontrakter

29. september 2009

Forsikring

29. september 2009

FRI har udarbejdet en række værktøjer og skrivelser, som omhandler forsikringsaspektet af det rådgivende arbejde.

Regler og love

29. september 2009

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.