Aftaler og kontrakter

DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007

13. april 2012

Til brug ved afgivelse af tilbud på tekniske rådgivningsopgaver kan medlemmerne vælge at vedlægge standardforbeholdet, når der afgives tilbud. Pkt. 7 indeholder en bestemmelse om ansvarsbegrænsning i udbud, hvor der er krav om ...

Vejledning til DANSKE ARK og FRI's standardforbehold af juni 2007

29. marts 2012

Standardforbeholdene kan bruges ved enhver afgivelse af tilbud på tekniske rådgivningsopgaver, uanset om det er i konkurrence, og om der i forbindelse med tilbudet skal afgives pris.

Partneringaftale - Hovedentreprisemodellen

03. november 2011

Der findes mange forskellige måder at udbyde i partnering. En af dem er i hovedentreprise som det ses her.

Notat: Økonomisk ansvarsbegrænsning - argumenter over for bygherren

20. oktober 2011

Aftaleudvalget har udarbejdet et kort notat, der kan udleveres til bygherren mhp. at forklare, hvorfor at det er hensigtsmæssigt for alle parter at aftale en ansvarsbegrænsning.

Form of agreement for agreement on technical consultancy and assistance

21. oktober 2009

This form is used together with General Conditions for Consulting Services, ABR 89.