Andre vejledninger

Fokus på kuldebroer sikrer mere retvisende energiberegninger

13. december 2018

Publikation: Kuldebroers indflydelse på bygningers varmetab

Molio-vejledning: Projektering med bygningsmodeller

28. november 2018

Molios vejledning redegør for arbejdet med udarbejdelse af digitalt projektmateriale i form af bygningsmodeller og tegninger.

Værdibyg-vejledning: Visualisering af kontrakter

28. november 2018

Værdibyg, som FRI deltager i, har udgivet publikationen ”Brugervenlige kontrakter”, der har fokus på at visualisere kontraktbestemmelser. Hensigten er at skabe et hurtigt overblik over aftalens indhold, og vejledningen kan rett...

Ny kvikguide om cirkulær økonomi i byggebranchen

08. november 2018

En ny kvikguide fra VHGB (Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald) fortæller om cirkulær økonomi i byggebranchen.

Hvidbog om bygningsdrift

07. november 2018

Bygherreforeningen og parterne bag "Renovering på Dagsordenen" har netop udgivet en rapport om bedste praksis indenfor bygningsdrift, for derigennem at sætte fokus på driftens betydning blandt bygningsejere, investorer og byghe...

Gratis digital branchestandard for bygningsdelsbeskrivelse

11. oktober 2018

DIKON og BIM7AA har gennem længere tid arbejdet på det de kalder en fælles branchestandard for bygningsdele der kan bruges i samarbejdet mellem de forskellige parter.

Nye EU LED-vejledninger om kvalitetskriterier ved udbud/indkøb

10. oktober 2018

EU har via projektet PremiumLight-pro udgivet to nye vejledninger om henholdsvis LED indendørsbelysning og LED vejbelysning.

Vejledning: Hvis du vil være certificeret til brand eller statik

16. august 2018

En ny vejledning fra TBST beskriver, hvilke krav man skal leve op til, hvis man ønsker at blive certificeret til brand eller statik.

SBi-anvisning 269: Energirenovering af større bygninger – metode og proces

16. august 2018

Ved energirenovering af bygninger er der flere eksempler på, at bygherrens forventede besparelser ikke realiseres. En årsag er ofte, at der ikke har været nok fokus og styr på processen igennem hele projektet.

Krav om bedre dokumentation af energiforbrug i bygningsreglementet

16. august 2018

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har netop offentliggjort nye regler i bygningsreglementet, hvor dele af Bygningsstyrelsens erfaringer med performancetest er indarbejdet som et krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg. Byg...