Andre vejledninger

Ny rapport: Nedrivning af murværk til genbrug af mursten

30. maj 2018

I forbindelse med nedrivning af bygning 13 på Bispebjerg Hospital er der gennemført et projekt til udvikling af teknologi og metoder til den mest økonomiske og miljømæssige nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten.

Arbejdsgruppe om asbest klar med 20 nye anbefalinger

30. maj 2018

Asbest er for længst blevet forbudt i Danmark. Men asbest findes fortsat i ældre bygninger og udgør en sundhedsfare for ansatte i byggeriet, når de fx skal rive ned eller renovere.

Vejledning: Hvis du vil være certificeret til brand eller statik

02. maj 2018

En ny vejledning fra TBST beskriver, hvilke krav man skal leve op til, hvis man ønsker at blive certificeret til brand eller statik.

Vejledning: Bygningsmæssige forhold for uddannelsesinstitutioner

04. april 2018

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har udsendt en vejledning om bygningsmæssige forhold for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Redskab mod social dumping hos entreprenører

24. januar 2018

Foreningen Byggeriets Samfundsansvar har udviklet et nyt redskab, der kan være med til at sikre mod social dumping. Værktøjet er udviklet af bygherrer og entreprenører – og selvfølgelig målrettet relationen mellem bygherre og e...

NJORD-guide: Hvem skal betale for vinterforanstaltninger?

20. december 2017

Vintersæsonen er over os, og det betyder vinterforanstaltninger i byggebranchen – men hvem skal betale? NJORD Law Firm har udformet en guide, der giver dig et overblik over, hvem der har ansvaret for udgifterne i forbindelse me...

Stående Byggepanel - emnedagbøger og præsentationer

07. december 2017

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge byggeriets troværdighed. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøde...

REBUS-guide til strategiske partnerskaber

22. november 2017

Bedre byggeprojekter, mere kvalitet for pengene og værdifuld videndeling er nogle af fordelene ved strategiske partnerskaber.

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Energibesparelser: Alle værktøjer og al viden ét sted

04. oktober 2017

Med det mål for øje at gøre energibesparelser i renoveringsprocessen større, har Statens Byggeforskningsinstitut lavet anvisning nr. 269: Energirenovering af større bygninger metode og proces. Anvisningen samler al viden og all...

Build 4.0. - en platform for teknologi til bygge- og anlægsbranchen

11. september 2017

InnoBYG har lanceret en ny platform under overskriften Build 4.0. Build 4.0. er byggeriets svar på Industrialisering 4.0. og omfatter blandt andet brugen af ny teknologi og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen.

Hvad er den økonomiske værdi af godt indeklima?

16. august 2017

Indeklimaet bliver ofte klemt, når man skal sætte økonomi på byggerier - hvor fx energi er langt mere kvantificerbart. Det problem har InnoByg (DTU og Teknologisk) lavet et værktøj til, som rådgivere kan bruge i samarbejde med ...

Krav om bedre dokumentation af energiforbrug i bygningsreglementet

03. august 2017

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har netop offentliggjort nye regler i bygningsreglementet, hvor dele af Bygningsstyrelsens erfaringer med performancetest er indarbejdet som et krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg. Byg...

SBi-anvisning 269: Energirenovering af større bygninger – metode og proces

29. juni 2017

Ved energirenovering af bygninger er der flere eksempler på, at bygherrens forventede besparelser ikke realiseres. En årsag er ofte, at der ikke har været nok fokus og styr på processen igennem hele projektet.

Vejledning: Hvordan fortolkes de forskellige energibehov i energirammen?

22. juni 2017

TBST har udarbejdet en praktisk guide (vejledende fortolkning) af, hvordan forskellige typer energibehov skal håndteres i energirammeberegningen.

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

Digital udgave af Håndbog for Energikonsulenter

26. april 2017

Energistyrelsen har netop lanceret en digital udgave af Håndbog for Energikonsulenter. Den digitale udgave skal gøre det lettere at finde relevant indhold til brug for energimærkningen.

Branchevejledning: LCA ved renovering

23. marts 2017

Spireprojektet om Branchevejledning i LCA er nu afsluttet, og vejledningen samt appendiks er nu færdig. Vejledningen er særligt målrettet bygherrer/ bygherrerådgivere, der udbyder renoveringsprojekter samt rådgivere, der efterf...

Hjemmeside giver overblik over aktuelle byggeprojekter

22. marts 2017

En ny hjemmeside, Byggepipeline.dk, giver overblik over antallet af store aktuelle byggeprojekter. Hjemmesiden hjælper med at matche udbud og efterspørgsel på de største byggeprojekter.

Lancering af LCAbyg version 3

31. januar 2017

I samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har SBi netop lanceret LCAbyg version 3.

VEB -Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

18. januar 2017

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er et uvildigt center, der stiller viden og praktiske anvisninger til rådighed om energibesparelser i bygninger.

Vejledninger: Kend din byggevare

07. december 2016

Har du helt styr på CE-mærkning af byggevarer? Hvis du svarer ja – så er du blandt de få, desværre, viser en undersøgelse som Trafik- og Byggestyrelsen har lavet. Styrelsen har derfor lavet to vejledninger og en pjece ”Kend din...

Nyt værktøj skal gøre det lettere at lave bedre tilbudslister

13. oktober 2016

Det er lettere for tilbudsgivere at afgive tilbud, hvis tilbudslister er ens fra gang til gang. Standarden, som alle har været enige om, er udviklet af bips. Men den praktiske anvendelse er nu blevet sat i system med et nyt vær...

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015

28. september 2016

Trafik- og Byggestyrelsen har i august 2016 udgivet en vejledning om lydbestemmelser i BR15.

Ny bekendtgørelse giver flere muligheder for sundhedsmæssig dokumentation

03. august 2016

I starten af juli trådte en ny bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand i kraft. Den erstatter et regelsæt, der i årevis har været tungt og bureaukratisk og svært at administrere. Ændringen...

Nyt værktøj fra ELFORSK om bygningers termiske komfort

30. juni 2016

Et nyt værktøj ”Avancerede termiske modeller til energieffektivt belysningsdesign” giver et totalbillede af de termiske forhold i et rum året rundt.

Værdibyg-vejledninger om samarbejde, kommunikation og brugere i renoveringsprojekter

01. juni 2016

To nye vejledninger giver anbefalinger og værktøjer til samarbejde, kommunikation og håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter.

Rapport: Fremtidens byggeri ‐ Nøglen til et omkostningseffektivt og bæredygtigt energisystem  

25. maj 2016

Ligesom i dag er energieffektive bygninger essentielle i en omkostningseffektiv dansk energiforsyning i 2050. Rapportens formål er at beskrive, hvilket bidrag og hvilken rolle bygninger optimalt skal spille i et energisystem, s...

Bygningsguiden giver boligejere overblik over energiforbedringer

24. maj 2016

Med Bygningsguiden samler Energistyrelsen nu viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark – så boligejere og professionelle kan få overblik over, hvordan man får en bolig, der både er energieffektiv, tidssvarende og med e...

Publikation: Byggetekniske problemområder

19. maj 2016

Byggeskadefonden har netop udgivet sin årlige ”Byggeteknisk Erfaringsformidling”, hvor fonden i år har fokus på tre emner, som i 2015 har givet mange byggetekniske udfordringer.

Værdibyg-vejledning: Driftorienteret byggeproces

12. maj 2016

Driftspersonalet i en bygning ligger som regel inde med en guldgrube af viden. Den kan bruges til at opnå god driftsøkonomi i det færdige byggeri, når du skal bygge nyt eller renovere.

Håndbog: Den lille blå om Ventilation

27. april 2016

Dansk Energi har udgivet håndbogen ’Den lille blå om Ventilation’. Bogen er et lettilgængeligt opslagsværk for alle, der arbejder med at realisere energibesparelser på nye og eksisterende ventilationsanlæg.

TRÆfakta-vejledning: Montering af solpaneler

10. februar 2016

TRÆfakta 11 - Montering af solpaner indeholder monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage i henhold til bygningsreglementets krav.

Værdibyg-vejledning: Projektoptimering

26. januar 2016

Hvem drømmer ikke om en byggeproces, hvor ubehagelige overraskelser undgås under udførelsen af byggeriet? Ny vejledning fra Værdibyg introducerer projektoptimering som et godt stykke værktøj.

Version 2 af LCCbyg nu tilgængelig

20. januar 2016

Energistyrelsens værktøj til beregning af Life Cycle Cost er nu klar i version 2.0. Værktøjet har fået rettet en række af de uhensigtsmæssigheder, som blev opdaget i version 1. Som nyt stiller Bygningstyrelsen nu krav om, at væ...

Energistyrelsens nye guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning

30. december 2015

Der er stigende efterspørgsel i kommunerne på god mobil- og bredbåndsdækning. I sidste uge blev Energistyrelsens nye, digitale mobil- og bredbåndsguide lanceret. I guiden kan du læse om, hvad du kan gøre for at forbedre dækning...

Håndbog fra træinformation: TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

16. december 2015

Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Værdibyg-vejledning: Tidsplanredegørelse

08. december 2015

Hvis et entrepriseudbud mangler baggrundsinformation om projektets tidsmæssige krav, er det ikke muligt for entreprenøren at beregne den rette pris – og så stiger risikotillægget. Det kan rådgivere og bygherrer imidlertid gøre ...

Brug for PowerPoints om BR15?

08. december 2015

I disse måneder turnerer Videncenter for energibesparelser i bygninger rundt i Danmark for at informere byggebranchen om energikravene i det nye bygningsreglement, BR15. Til det formål har Videncentret udviklet en temmelig omfa...

Kvik-guide fra Videncentret: Få styr på energikravene i BR15

02. december 2015

Søger du en hurtig og let forståelig forklaring af energikravene i BR15? Den kan du få i Videncentrets nye kvik-guide, som fortæller om det nye bygningsreglement i en let læst form.

Hjemmeside giver viden om membraner

21. oktober 2015

Grundejernes Investeringsfond står bag hjemmesiden membranerfa.dk, som nu er klar til at betjene alle, der har behov for viden om membraner i byggeri.

Ny guide til elbesparelser i etageejendomme

30. september 2015

Guiden "Opnå elbesparelser i etageboliger" giver råd og vejledning om at reducere det fælles elforbrug i etageejendomme til boliger. Guiden henvender sig til bygnings- og driftsansvarlige og andre, der arbejder med etageejendom...

Værdibyg-vejledning: Afregning af vinterforanstaltninger

23. september 2015

Denne vejledning, der er blevet til i et samarbejde mellem alle byggeriets parter, anviser, hvordan man bedst håndterer risici og fordeler ansvaret i forhold til at afregne vinterforanstaltninger afhængig af byggeriets karakter...

Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium

16. september 2015

Det er ofte vanskeligt, både som bygherre og rådgiver, at bedømme de bydendes tilbud på byggeprojekter, hvis man ikke blot ønsker at vælge ud fra mindste pris. Ny vejledning kan hjælpe dig godt på vej.

Energistyrelsen lancerer LCC og LCA værktøjer

01. september 2015

Energistyrelsen har med deltagelse fra bl.a. FRI-medlemmer udarbejdet to værktøjer til beregning af totaløkonomi (LCC) og byggematerialers miljøpåvirkning (LCA) for byggeri.

Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer

19. august 2015

Dansk Energi har udgivet 'Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer - opgjort for udvalgte teknologier og brancher'.

Værdibyg-vejledning: Rigtigt fra start

18. august 2015

En byggeproces' skæbne afgøres i de indledende faser. Det er her, der træffes afgørende beslutninger for resten af forløbet. Ved at gøre sig de rigtige overvejelser og gennemføre de rigtige aktiviteter tidligt, støbes fundament...

PCB-Guiden for byggerådgivere

01. juli 2015

Som byggerådgiver har du rådgiveransvar. Det betyder, at du skal rådgive din klient om, hvilke forundersøgelser I bør udføre på projektet i forhold til PCB.

Pipeline over Bygningsstyrelsens store projekter

03. juni 2015

Bygningsstyrelsen har offentliggjort en liste med overblik over projekter, der i anlægssum forventes at overstige 37 mio. kr. På listen er både projekterings- og entreprenørydelser.

Byggeteknisk Erfaringsformidling

28. maj 2015

Byggeskadefonden kommer nu med to nye udgivelser, Byggeskadefondens beretning 2014 og Byggeteknisk Erfaringsformidling.