Andre vejledninger

Ny rapport: Nedrivning af murværk til genbrug af mursten

30. maj 2018

I forbindelse med nedrivning af bygning 13 på Bispebjerg Hospital er der gennemført et projekt til udvikling af teknologi og metoder til den mest økonomiske og miljømæssige nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten.

Arbejdsgruppe om asbest klar med 20 nye anbefalinger

30. maj 2018

Asbest er for længst blevet forbudt i Danmark. Men asbest findes fortsat i ældre bygninger og udgør en sundhedsfare for ansatte i byggeriet, når de fx skal rive ned eller renovere.

Vejledning: Hvis du vil være certificeret til brand eller statik

02. maj 2018

En ny vejledning fra TBST beskriver, hvilke krav man skal leve op til, hvis man ønsker at blive certificeret til brand eller statik.

Vejledning: Bygningsmæssige forhold for uddannelsesinstitutioner

04. april 2018

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har udsendt en vejledning om bygningsmæssige forhold for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Redskab mod social dumping hos entreprenører

24. januar 2018

Foreningen Byggeriets Samfundsansvar har udviklet et nyt redskab, der kan være med til at sikre mod social dumping. Værktøjet er udviklet af bygherrer og entreprenører – og selvfølgelig målrettet relationen mellem bygherre og e...

NJORD-guide: Hvem skal betale for vinterforanstaltninger?

20. december 2017

Vintersæsonen er over os, og det betyder vinterforanstaltninger i byggebranchen – men hvem skal betale? NJORD Law Firm har udformet en guide, der giver dig et overblik over, hvem der har ansvaret for udgifterne i forbindelse me...

Stående Byggepanel - emnedagbøger og præsentationer

07. december 2017

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge byggeriets troværdighed. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøde...

REBUS-guide til strategiske partnerskaber

22. november 2017

Bedre byggeprojekter, mere kvalitet for pengene og værdifuld videndeling er nogle af fordelene ved strategiske partnerskaber.

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.

Energibesparelser: Alle værktøjer og al viden ét sted

04. oktober 2017

Med det mål for øje at gøre energibesparelser i renoveringsprocessen større, har Statens Byggeforskningsinstitut lavet anvisning nr. 269: Energirenovering af større bygninger metode og proces. Anvisningen samler al viden og all...

Build 4.0. - en platform for teknologi til bygge- og anlægsbranchen

11. september 2017

InnoBYG har lanceret en ny platform under overskriften Build 4.0. Build 4.0. er byggeriets svar på Industrialisering 4.0. og omfatter blandt andet brugen af ny teknologi og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen.

Hvad er den økonomiske værdi af godt indeklima?

16. august 2017

Indeklimaet bliver ofte klemt, når man skal sætte økonomi på byggerier - hvor fx energi er langt mere kvantificerbart. Det problem har InnoByg (DTU og Teknologisk) lavet et værktøj til, som rådgivere kan bruge i samarbejde med ...

Krav om bedre dokumentation af energiforbrug i bygningsreglementet

03. august 2017

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har netop offentliggjort nye regler i bygningsreglementet, hvor dele af Bygningsstyrelsens erfaringer med performancetest er indarbejdet som et krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg. Byg...

SBi-anvisning 269: Energirenovering af større bygninger – metode og proces

29. juni 2017

Ved energirenovering af bygninger er der flere eksempler på, at bygherrens forventede besparelser ikke realiseres. En årsag er ofte, at der ikke har været nok fokus og styr på processen igennem hele projektet.

Vejledning: Hvordan fortolkes de forskellige energibehov i energirammen?

22. juni 2017

TBST har udarbejdet en praktisk guide (vejledende fortolkning) af, hvordan forskellige typer energibehov skal håndteres i energirammeberegningen.

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

Digital udgave af Håndbog for Energikonsulenter

26. april 2017

Energistyrelsen har netop lanceret en digital udgave af Håndbog for Energikonsulenter. Den digitale udgave skal gøre det lettere at finde relevant indhold til brug for energimærkningen.

Branchevejledning: LCA ved renovering

23. marts 2017

Spireprojektet om Branchevejledning i LCA er nu afsluttet, og vejledningen samt appendiks er nu færdig. Vejledningen er særligt målrettet bygherrer/ bygherrerådgivere, der udbyder renoveringsprojekter samt rådgivere, der efterf...

Hjemmeside giver overblik over aktuelle byggeprojekter

22. marts 2017

En ny hjemmeside, Byggepipeline.dk, giver overblik over antallet af store aktuelle byggeprojekter. Hjemmesiden hjælper med at matche udbud og efterspørgsel på de største byggeprojekter.

Lancering af LCAbyg version 3

31. januar 2017

I samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har SBi netop lanceret LCAbyg version 3.

VEB -Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

18. januar 2017

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er et uvildigt center, der stiller viden og praktiske anvisninger til rådighed om energibesparelser i bygninger.

Vejledninger: Kend din byggevare

07. december 2016

Har du helt styr på CE-mærkning af byggevarer? Hvis du svarer ja – så er du blandt de få, desværre, viser en undersøgelse som Trafik- og Byggestyrelsen har lavet. Styrelsen har derfor lavet to vejledninger og en pjece ”Kend din...

Nyt værktøj skal gøre det lettere at lave bedre tilbudslister

13. oktober 2016

Det er lettere for tilbudsgivere at afgive tilbud, hvis tilbudslister er ens fra gang til gang. Standarden, som alle har været enige om, er udviklet af bips. Men den praktiske anvendelse er nu blevet sat i system med et nyt vær...

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015

28. september 2016

Trafik- og Byggestyrelsen har i august 2016 udgivet en vejledning om lydbestemmelser i BR15.

Ny bekendtgørelse giver flere muligheder for sundhedsmæssig dokumentation

03. august 2016

I starten af juli trådte en ny bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand i kraft. Den erstatter et regelsæt, der i årevis har været tungt og bureaukratisk og svært at administrere. Ændringen...

Nyt værktøj fra ELFORSK om bygningers termiske komfort

30. juni 2016

Et nyt værktøj ”Avancerede termiske modeller til energieffektivt belysningsdesign” giver et totalbillede af de termiske forhold i et rum året rundt.

Værdibyg-vejledninger om samarbejde, kommunikation og brugere i renoveringsprojekter

01. juni 2016

To nye vejledninger giver anbefalinger og værktøjer til samarbejde, kommunikation og håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter.

Rapport: Fremtidens byggeri ‐ Nøglen til et omkostningseffektivt og bæredygtigt energisystem  

25. maj 2016

Ligesom i dag er energieffektive bygninger essentielle i en omkostningseffektiv dansk energiforsyning i 2050. Rapportens formål er at beskrive, hvilket bidrag og hvilken rolle bygninger optimalt skal spille i et energisystem, s...

Bygningsguiden giver boligejere overblik over energiforbedringer

24. maj 2016

Med Bygningsguiden samler Energistyrelsen nu viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark – så boligejere og professionelle kan få overblik over, hvordan man får en bolig, der både er energieffektiv, tidssvarende og med e...

Publikation: Byggetekniske problemområder

19. maj 2016

Byggeskadefonden har netop udgivet sin årlige ”Byggeteknisk Erfaringsformidling”, hvor fonden i år har fokus på tre emner, som i 2015 har givet mange byggetekniske udfordringer.

Værdibyg-vejledning: Driftorienteret byggeproces

12. maj 2016

Driftspersonalet i en bygning ligger som regel inde med en guldgrube af viden. Den kan bruges til at opnå god driftsøkonomi i det færdige byggeri, når du skal bygge nyt eller renovere.

Håndbog: Den lille blå om Ventilation

27. april 2016

Dansk Energi har udgivet håndbogen ’Den lille blå om Ventilation’. Bogen er et lettilgængeligt opslagsværk for alle, der arbejder med at realisere energibesparelser på nye og eksisterende ventilationsanlæg.

TRÆfakta-vejledning: Montering af solpaneler

10. februar 2016

TRÆfakta 11 - Montering af solpaner indeholder monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage i henhold til bygningsreglementets krav.

Værdibyg-vejledning: Projektoptimering

26. januar 2016

Hvem drømmer ikke om en byggeproces, hvor ubehagelige overraskelser undgås under udførelsen af byggeriet? Ny vejledning fra Værdibyg introducerer projektoptimering som et godt stykke værktøj.

Version 2 af LCCbyg nu tilgængelig

20. januar 2016

Energistyrelsens værktøj til beregning af Life Cycle Cost er nu klar i version 2.0. Værktøjet har fået rettet en række af de uhensigtsmæssigheder, som blev opdaget i version 1. Som nyt stiller Bygningstyrelsen nu krav om, at væ...

Energistyrelsens nye guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning

30. december 2015

Der er stigende efterspørgsel i kommunerne på god mobil- og bredbåndsdækning. I sidste uge blev Energistyrelsens nye, digitale mobil- og bredbåndsguide lanceret. I guiden kan du læse om, hvad du kan gøre for at forbedre dækning...

Håndbog fra træinformation: TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

16. december 2015

Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Værdibyg-vejledning: Tidsplanredegørelse

08. december 2015

Hvis et entrepriseudbud mangler baggrundsinformation om projektets tidsmæssige krav, er det ikke muligt for entreprenøren at beregne den rette pris – og så stiger risikotillægget. Det kan rådgivere og bygherrer imidlertid gøre ...

Brug for PowerPoints om BR15?

08. december 2015

I disse måneder turnerer Videncenter for energibesparelser i bygninger rundt i Danmark for at informere byggebranchen om energikravene i det nye bygningsreglement, BR15. Til det formål har Videncentret udviklet en temmelig omfa...

Kvik-guide fra Videncentret: Få styr på energikravene i BR15

02. december 2015

Søger du en hurtig og let forståelig forklaring af energikravene i BR15? Den kan du få i Videncentrets nye kvik-guide, som fortæller om det nye bygningsreglement i en let læst form.

Hjemmeside giver viden om membraner

21. oktober 2015

Grundejernes Investeringsfond står bag hjemmesiden membranerfa.dk, som nu er klar til at betjene alle, der har behov for viden om membraner i byggeri.

Ny guide til elbesparelser i etageejendomme

30. september 2015

Guiden "Opnå elbesparelser i etageboliger" giver råd og vejledning om at reducere det fælles elforbrug i etageejendomme til boliger. Guiden henvender sig til bygnings- og driftsansvarlige og andre, der arbejder med etageejendom...

Værdibyg-vejledning: Afregning af vinterforanstaltninger

23. september 2015

Denne vejledning, der er blevet til i et samarbejde mellem alle byggeriets parter, anviser, hvordan man bedst håndterer risici og fordeler ansvaret i forhold til at afregne vinterforanstaltninger afhængig af byggeriets karakter...

Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium

16. september 2015

Det er ofte vanskeligt, både som bygherre og rådgiver, at bedømme de bydendes tilbud på byggeprojekter, hvis man ikke blot ønsker at vælge ud fra mindste pris. Ny vejledning kan hjælpe dig godt på vej.

Energistyrelsen lancerer LCC og LCA værktøjer

01. september 2015

Energistyrelsen har med deltagelse fra bl.a. FRI-medlemmer udarbejdet to værktøjer til beregning af totaløkonomi (LCC) og byggematerialers miljøpåvirkning (LCA) for byggeri.

Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer

19. august 2015

Dansk Energi har udgivet 'Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer - opgjort for udvalgte teknologier og brancher'.

Værdibyg-vejledning: Rigtigt fra start

18. august 2015

En byggeproces' skæbne afgøres i de indledende faser. Det er her, der træffes afgørende beslutninger for resten af forløbet. Ved at gøre sig de rigtige overvejelser og gennemføre de rigtige aktiviteter tidligt, støbes fundament...

PCB-Guiden for byggerådgivere

01. juli 2015

Som byggerådgiver har du rådgiveransvar. Det betyder, at du skal rådgive din klient om, hvilke forundersøgelser I bør udføre på projektet i forhold til PCB.

Pipeline over Bygningsstyrelsens store projekter

03. juni 2015

Bygningsstyrelsen har offentliggjort en liste med overblik over projekter, der i anlægssum forventes at overstige 37 mio. kr. På listen er både projekterings- og entreprenørydelser.

Byggeteknisk Erfaringsformidling

28. maj 2015

Byggeskadefonden kommer nu med to nye udgivelser, Byggeskadefondens beretning 2014 og Byggeteknisk Erfaringsformidling.

Rapport: Værdiskabelse i bygningsrenovering

29. april 2015

Renovering på Dagsordenen har udsendt en rapport, som giver et hurtigt overblik over de forskellige certificeringssýstemer for bæredygtigt byggeri, som er mest aktuelle i Danmark.

Håndtering af byggeaffald og PCB

29. april 2015

Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. Det er bygherres ansvar at anmelde resultatet af undersøgelsen til kommunen.

I2p: Den gode proces - et inspirationskatalog

12. marts 2015

Projektet Idé til program arbejder med de tidlige byggefaser fra den første idé til det færdige projekt og har nu udarbejdet et inspirationskatalog for faciliteringen af den gode proces. Kataloget samler de vigtigste erfaringer...

Brugbare guides til mindre byggerier

11. marts 2015

Videncenter for energibesparelser i bygninger udvikler og ikke mindst opdaterer løbende guides målrettet professionelle byggefolk. Fokus er hovedsagelig på enfamiliehuse og til en vis grad etageejendomme.

InnoBYG-rapport: Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse

26. februar 2015

Delprojektet om energirenovering af enfamiliehuse udkommer med en kritisk gennemgang af konkrete initiativer til at fremme energirenovering i enfamiliehuse.

Standardvedtægter for ejerforeninger

19. februar 2015

For de medlemmer, der rådgiver ejerforeninger, kan der være god inspiration i velunderbygget forslag til standardvedtægter fra DEAS.

EFCA vejledning: Contracting in industrial sectors

17. december 2014

EFCA har udsendt en ny vejledning med fokus på kontraktlige principper for at bedre forståelsen for betingelser og vilkår mellem rådgivende ingeniørvirksomheder og den private sektor.

Nu bliver det obligatorisk at søge byggetilladelse på nettet

27. november 2014

Den 1. december 2014 bliver den såkaldte Bølge 3 af KL og statens projekt Obligatorisk Digital Selvbetjening en realitet, og det betyder bl.a., at det bliver obligatorisk at ansøge digitalt om byggetilladelser i hele landet. Ve...

AT - vejledninger om bygherrens ansvar

21. november 2014

Arbejdstilsynet har udgivet fem nye vejledninger om bygherrens pligter og de krav, der gælder efter bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013.

Digitalisering: Klasser af egenskaber er udgivet

14. november 2014

Cuneco har udgivet ”CCS Klasser af egenskaber”. Klasser af egenskaber opdeler egenskaberne som knytter sig til objekter i 15 grupper, så de bliver lettere at holde styr på.

Gratis værktøj: Sammenlign hybride forsyningsanlæg

10. juli 2014

ELFORSK har udviklet værktøjet Hybrid 1.0, der gør det lettere at foretage sammenligninger af hybride forsyningsanlæg til større bygninger eller bygningskomplekser tidligt i projektfasen.

Branchevejledning for (troværdig) energiberegning

03. juli 2014

Troværdigheden af energiberegninger i har lang tid været et "problembarn" i branchen. I InnoBYG satte en række af FRI's skarpeste energirådgivere og SBi sig for at lave en branchevejledning for beregning af reelt energiforbrug.

Vejledning: Håndtering af bly i bygninger

03. juli 2014

BAR-BA har udgivet en branchevejledning om håndtering af bly i bygninger. For både ved små og store renoveringsopgaver risikerer man at støde på fortidens synder i form af forbudte stoffer eller stoffer og materialer, der er un...

Tjekliste til brandtekniske ansøgninger

03. juli 2014

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en tjekliste til brug ved ansøgninger, der vedrører styrelsens brandtekniske godkendelser.

Byggeriets Begrebskatalog – nu som app

26. juni 2014

Byggeriets Begrebskatalog er en online database med begreber, der anvendes på tværs af de publikationer og værktøjer, der udgives af bips og cuneco.

Vejledning: Den energieffektive byggeplads

12. juni 2014

Energistyrelsen har udgivet vejledningen ’Den energieffektive byggeplads’, som skal give inspiration til at spare energi på byggepladsen. Målet er at energiudgifterne max. skal udgøre 0,5 % af den samlede byggesum.

Folder: Bæredygtig byggeplads gennem udbudsspecifikationer

04. juni 2014

InnoBYG og DTU har udarbejdet en folder, der giver forslag til udbudsspecifikationer, der kan øge bæredygtigheden på byggepladser.

Sparenergi.dk - om energieffektivitet

08. maj 2014

Energistyrelsen har lanceret SparEnergi.dk, som skal vise energiforbrugerne vej til gode, økonomiske energiløsninger og tilbyde råd og vejledning om at få mere ud af energien.

Håndbog: Den lille blå om industriel procesventilation

24. april 2014

Dansk Energi har udgivet håndbogen ’Den lille blå om industriel procesventilation’. Bogen er et lettilgængeligt opslagsværk for alle, der arbejder med at realisere energibesparelser på nye og eksisterende industriventilationsan...

Værktøj til PCB risikooplysning

12. februar 2014

PCB-guiden har lanceret et nyt værktøj, der på en enkel måde oplyser bygningsejere, om der er risiko for PCB i deres bygning.

Hvidbog om bygningsrenovering

18. december 2013

Bygherreforeningen og GI's hvidbog om bygningsrenovering er blevet opdateret.

Vejledninger til energiledelse

05. december 2013

Energiledelse handler om at reducere energiudgifterne effektivt ved at sætte ind de rigtige steder. SparEnergi har derfor udgivet vejledninger i energiledelse, der henvender sig til flere forskellige segmenter inden for det pri...

Vejledning: Evalueringsmodeller

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning forklarer, hvad man som ordregiver skal overveje, når man laver en evalueringsmodel.

Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

Vejledning om totaløkonomi, OPP og kvalitet i byggeriet

16. oktober 2013

FRI afgav et ret kritisk høringssvar til Bygningsstyrelsen om ovenstående vejledning, selvom FRI jo finder alle tre emner relevante, når de bruges med fornuft.

To vejledninger til skybrudssikring af bygninger

11. september 2013

Et Realdania-finansieret projekt med bidrag fra FRI-virksomheder har resulteret i to tekniske manualer, der skal hjælpe rådgivere, teknikere og entreprenører med at sikre de eksisterende bygninger mod fremtidens monsterregn.

Gratis adgang til Dansk Standards høringer

21. august 2013

Det er nu muligt at hente og kommentere aktuelle internationale, europæiske og danske standarder i høring.

Branchevejledninger fra BAR-BA på iPhone og iPad

08. august 2013

BAR Bygge & Anlæg har udviklet en app til iPhone og iPad, der indeholder alle BAR's branchevejledninger og øvrige informationsmaterialer. App'en kan hentes gratis via iTunes.

Få hurtig hjælp med 112-appen

18. april 2013

Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Geodatastyrelsen og TrygFonden har udviklet en app, som gør det nemt at ringe 112, når uheldet er ude, og som samtidig sender GPS-koordinater med til alarmcentralen.

IKT-bekendtgørelser og vejledning - april 2013

18. april 2013

1. april 2013 trådte de to nye IKT-bekendtgørelser for hhv. offentligt og alment byggeri i kraft.

Sæt energisparelser på auktion

14. marts 2013

NrgX er en uvildig auktionsplatform med speciale i at auktionere større energibesparelser direkte fra industriaktører, installatører, rådgivere eller andre, som arbejder med energioptimering.

Vejledning: ”God Udbudskultur – udbud med omtanke”

06. december 2012

Udbudsrådet har efter input fra bl.a. FRI udgivet en vejledning "God udbudskultur - udbud med omtanke", som skal bidrage til at skabe en sund udbudskultur mellem ordregivere og leverandører.

Udbudsportalen: Vejledning – undgå klagesager

12. september 2012

Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning, som giver input til, hvad udbydere kan gøre for at undgå klagesager.

Vejledning: Annoncering

02. maj 2012

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om annonceringspligt. Vejledningen minder i høj grad om den tidligere, det nye er kapitel 6 om, hvor annoncen skal offentliggøres.

Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er

14. marts 2012

EU tilbyder en lang række services og tilskudsprogrammer for små og mellemstore europæiske virksomheder. En ny guide giver et overblik over mulighederne og links til hjemmesider for yderligere information mv.

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

22. februar 2012

BAR-BA har udgivet denne håndbog om god praksis i håndtering af sikkerhed og sundhed i bygge og anlæg. Det også muligt at læse håndbogen på sprogene engelsk, tysk og polsk. På den måde kan også udenlandske medarbejdere få vejle...

Vejledning og råd om PCB

15. juni 2011

Ny hjemmeside med information, vejledninger og en vidensbank om PCB.

Sneskader - forebyggelse og information

18. maj 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen har, på baggrund af sneskaderne i 2007, analyseret skaderne og kommet med forslag til forebyggelse.

Rådgiverbørsen

27. april 2011

På rådgiverbørsen.dk kan virksomheder lægge deres opgaver ud, indhente og sammenligne tilbud og anbefale rådgivere til andre.

EuropeAid Contracts

14. juli 2010

Overvågning af udbud fra EuropeAid giver mulighed for at søge information om tidligere udbud, samt hvilke virksomheder der har været prækvalificeret, og hvilken virksomhed der blev tildelt opgaven.