Bygherres samt projekterendes/rådgivendes ansvar og pligter

Den projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde. Her kan du få oplysninger om ansvar og pligter for bygherrer og for projekterende /rådgivende.

Den projekterende eller rådgivende skal lave projektmaterialet, sådan at virksomheder og entreprenører kan planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet på byggepladsen på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.


to-mand-i-lift295x254