Bygning indefra

Arbejdsgruppe om asbest klar med 20 nye anbefalinger

Asbest er for længst blevet forbudt i Danmark. Men asbest findes fortsat i ældre bygninger og udgør en sundhedsfare for ansatte i byggeriet, når de fx skal rive ned eller renovere.

Derfor nedsatte beskæftigelsesministeren i foråret 2017 en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter, som skulle undersøge behovet for nye initiativer, så færre udsættes for asbest. 

Det har resulteret i 20 nye anbefalinger, som i dag er overrakt til ministeren. 

Arbejdsgruppen blev sammensat med repræsentanter fra arbejdsgiver- og lønmodtagersiden, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Arbejdstilsynet.

Blandt de 20 anbefalinger lyder nogle blandt andet:

  • Forundersøgelserne, inden et renoverings- eller nedrivningsarbejde går i gang, skal styrkes.
  • Arbejdstilsynet skal gennemgå og justere alle relevante vejledninger om asbest, så de bliver lettere at forstå.
  • Der skal skabes større klarhed om roller og pligter i forhold til reglerne om asbest.
  • Samtidig ønsker arbejdsgruppen at igangsætte en fælles kommunikationsind-sats om asbest rettet mod de enkelte aktører byggeriet.

Læs de 20 anbefalinger her

Kategoriseret under: