Branchevejledning for (troværdig) energiberegning

Troværdigheden af energiberegninger i har lang tid været et "problembarn" i branchen. I InnoBYG satte en række af FRI's skarpeste energirådgivere og SBi sig for at lave en branchevejledning for beregning af reelt energiforbrug.

Vejledningen består af to dele:

1) Information til bygherrer, der forklarer usikkerheder, forholdet mellem præcision og prisen for undersøgelser, og hvorfor en Be10-beregning ikke forudsiger fremtidig energiforbrug.

2) En vejledning til hvordan man beregner energiforbrug. Specielt for vejledningen er, at den forholder sig til, at forskellige tiltag påvirker hinanden. Et andet forhold der adskiller sig fra traditionelle beregninger er at man indfører en median, og derfra beregner usikkerhed i det forventede resultat.

Læs branchevejledning

Læs pressemeddelelse/artikel om vejledningen