Bygningsstyrelsen: Erfaringer om ventilation

Bygningsstyrelsen har udgivet en kort pjece om de foreløbige erfaringer med at udvikle innovative, funktionsoptimale og energieffektive procesventilationsløsninger inden for laboratorieområdet.

Bygningsstyrelsen er bygherre på laboratoriemoderniseringsprojekter for ca. 6 mia. kr. i perioden 2010-2016. Styrelsen ønsker at dele deres erfaring og viden inden for udviklingen af innovative, funktionsoptimale og energieffektive procesventilationsløsninger både fra gennemførte og igangværende projekter og har derfor udgivet en 12-siders pjece.

Hent pjecen.

Information sign 295*150