Eksempelsamling om regler for byggeri

Energistyrelsen har udgivet en digital eksempelsamling for bygningsreglementet, BR10, som viser nogle af de muligheder, der ligger i energibestemmelserne for renovering af eksisterende bygninger og nybyggeri, samt erfaringer med fx lavenergibyggeri.

Der findes også informationer, vejledninger og beregningseksempler på opgradering af eksisterende bygninger.

Gå til eksempelsamlingen.

Puslespilsbrikker på række 295*150