Laptop -i -skoed

Energibesparelser: Alle værktøjer og al viden ét sted

Med det mål for øje at gøre energibesparelser i renoveringsprocessen større, har Statens Byggeforskningsinstitut lavet anvisning nr. 269: Energirenovering af større bygninger metode og proces. Anvisningen samler al viden og alle værktøjer til brug i energirenoveringsprocessen ét sted og har gjort disse tilgængelige på en website.

Anvisningen deler energirenoveringsprojekter op i fem faser, hvor man kan få et overblik over alle de værktøjer, der kan effektivisere projektet indenfor hver fase. Det er nu lettere for bygherrer at håndtere overgangene i projektfaserne, hvor information eller mulige besparelser ellers ofte går tabt. Ved at maksimere energibesparelserne i renoveringsprocessen tages der også et skridt i den rigtige retning mod de politiske mål om, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050.

Anvisningen er resultatet af et unikt samarbejde mellem Bygherreforeningen, Grundejernes investeringsfond, Foreningen af RådgivendeIngeniører, Statens Byggeforskningsinstitut, Dansk Byggeri, Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen. Rådgivningsfirmaerne Niras og Moe har udarbejdet materialet til anvisningen, som herefter er udgivet af SBi.

Læs mere her

Kategoriseret under: