Bygning til nedrivning

Håndtering af byggeaffald og PCB

Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. Det er bygherres ansvar at anmelde resultatet af undersøgelsen til kommunen.

PCB blev tidligere brugt i bl.a. byggematerialer som f.eks. fuger, maling og i termoruder. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i bygninger og i vores omgivelser.

Hvis bygningen indeholder PCB-holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen inden renovering eller nedrivning. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet.

Download Miljøministeriets publikation om håndtering af byggeaffald.