Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Bygherreforeningen m.fl. har udarbejdet en hvidbog om bæredygtighed i byggeriet, som skal give byggeriets parter en fælles platform for at diskutere og arbejde med bæredygtighed - både ift. nybyggeri og renovering.

Hvidbogen giver en grundig indføring i begreber, certificeringsordninger m.m. og giver en række anbefalinger til udviklingstiltag.

Hvidbogen lanceres på temamøder d. 24. april i København og d. 30. april i Aarhus.

Læs mere om hvidbogen og lanceringsmøderne.

Murstensmur 295*150

Kategoriseret under: