Byggeplads2

IKT-bekendtgørelser og vejledning - april 2013

1. april 2013 trådte de to nye IKT-bekendtgørelser for hhv. offentligt og alment byggeri i kraft.

Læg især mærke til at kravene nu omfatter alle former for offentligt byggeri - dvs. også kommuner og regioner m.fl. (entreprisesum over 20 mio. kr.) - og nu også renovering og nybyggeri.

Kravene minder meget om de tidligere kendte, men der er dog sket forskellige ændringer.

Det nye i disse bekendtgørelser er endvidere at der er sket en harmonisering af kravene for offentligt og alment byggeri. Mange af paragrafferne af derfor enslydende.

Der er derfor også to vejledninger, men de er også langt hen ad vejen harmoniseret.

Links:

 

Kategoriseret under: