Doerogmursten

Krav om bedre dokumentation af energiforbrug i bygningsreglementet

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har netop offentliggjort nye regler i bygningsreglementet, hvor dele af Bygningsstyrelsens erfaringer med performancetest er indarbejdet som et krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg. Bygningsstyrelsen har samtidig bidraget til en ny vejledning om funktionsafprøvningen.