Haand ,-tastatur

Nu bliver det obligatorisk at søge byggetilladelse på nettet

Den 1. december 2014 bliver den såkaldte Bølge 3 af KL og statens projekt Obligatorisk Digital Selvbetjening en realitet, og det betyder bl.a., at det bliver obligatorisk at ansøge digitalt om byggetilladelser i hele landet. Vejen til de digitale byggeansøgninger går gennem Byg og Miljø, som alle 98 kommuner nu er tilsluttet.

Byg og Miljø giver også mulighed for at søge om tilladelse til en række miljøprojekter. Som ansøger får man et guidet overblik over de oplysninger, man skal udfylde for at få tilladelse til netop ens type af byggesag i hus.

Løsningen gør det samtidig muligt at se eventuelle konflikter på stedet, fx ifm. lokalplaner, forurening eller fredning. Ansøgerne kan desuden løbende holde øje med, hvor langt kommunen er i behandlingen af byggesagen og man kan vælge at få tilsendt en SMS eller mail, når der er nyt i sagen.

Byg og Miljø gør det nemmere for rådgivere, arkitekter eller håndværkere, der skal bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om visse miljøtilladelser på vegne af én eller flere kunder.

I Byg og Miljø er ansøgningskravene til bygge- og miljøsager ensrettede på tværs af kommunerne, så man møder de samme krav uanset hvor i landet, man søger. Det gør det nemt og overskueligt at sikre, at alle ansøgninger til hvert enkelt projekt udfyldes korrekt og giver et bedre grundlag for en fuldt oplyst sag – og dermed hurtigere sagsbehandling.

Desuden giver Byg og Miljø rådgiveren et godt overblik, da alle sager er samlet det samme sted i digitale projektmapper. I projektmapperne er det muligt at se løbende status på hver enkelt sag, ligesom det er muligt at søge i og organisere sagerne. Det er desuden nemt for rådgiveren at dele sagerne med entreprenører, kunder eller andre parter.

Læs mere på www,bygogmiljø.dk