Mursten

Ny rapport: Nedrivning af murværk til genbrug af mursten

I forbindelse med nedrivning af bygning 13 på Bispebjerg Hospital er der gennemført et projekt til udvikling af teknologi og metoder til den mest økonomiske og miljømæssige nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten.

Rapporten er udgivet af Miljøstyrelsen. Det er hensigten, at projektet skal indgå i et større demonstrationsprojekt, som ud over nedrivning af mursten også omhandler nybyggeri med de genbrugte mursten. 

Hent rapporten her

Kategoriseret under: