Arbejde

Redskab mod social dumping hos entreprenører

Foreningen Byggeriets Samfundsansvar har udviklet et nyt redskab, der kan være med til at sikre mod social dumping. Værktøjet er udviklet af bygherrer og entreprenører – og selvfølgelig målrettet relationen mellem bygherre og entreprenør/underentreprenør, men kan være interessant for en række rådgivere også.

Det er ikke altid til at gennemskue om den leverandør eller underleverandør, man skriver kontrakt med, nu også lever op til reglerne. Men der er indicier, som bør give bygherre eller leverandør anledning til at undersøge sagen nærmere. Og det er netop den tilgang, som et nyt redskab fra Foreningen for Byggeriets Samfundsvar arbejder med for at sikre branchen mod social dumping. Redskabet blev i denne uge lagt ud til fri afbenyttelse i hele branchen.

Vejledning og redskaber hjælper jer med at kontrollere, om de krav, der stilles i kontrakterne, fx i en arbejdsklausul, faktisk efterleves på byggepladserne.

Vejledningen bygger videre på de paradigmer for samfundsansvar, foreningen har udviklet, og på erfaringer fra en række bygherrer og entreprenører, der arbejder systematisk med at kontrollere leverandører og underleverandørers løn- og arbejdsvilkår

Vejledningerne ledsages af tre enkle værktøjer:

  • Et risikoskema, der hjælper jer med at afklare, hvem I især bør kontrollere
  • Et spørgeskema, som viser, hvad kontrollen kan fokusere på
  • En tjekliste til, hvordan den kan foregå i praksis

Se vejledninger her

Kategoriseret under: