Byggeplads ,-silhuet

SBi-anvisning 269: Energirenovering af større bygninger – metode og proces

Ved energirenovering af bygninger er der flere eksempler på, at bygherrens forventede besparelser ikke realiseres. En årsag er ofte, at der ikke har været nok fokus og styr på processen igennem hele projektet.

Det er baggrunden for udgivelsen af den nye SBi-anvisning 269, Energirenovering af større bygninger – metode og proces, der opstiller fem faser med angivelse af fokusområder og punkter for aktiviteter og dokumentation, som byggeriets praktikere kan tage udgangspunkt i. Til anvisningen er knyttet en webside med viden og værktøjer om energirenovering. 

Anvisningen er resultatet af et samarbejde mellem FRI, Bygherreforeningen, Grundejernes investeringsfond, Statens Byggeforskningsinstitut, Dansk Byggeri, Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen. Rådgivningsfirmaerne Niras og Moe har udarbejdet materialet til anvisningen, som herefter er udgivet af SBi.

Du finder anvisningen her

Kategoriseret under: