Serverrumsvejledning - nedbring elforbruget

Vejledningen har fokus på at indrette og drive energieffektive serverrum og gennemgår alle forhold fra indkøb, projektering, indretning, køling til drift.

Energistyrelsen har udarbejdet en grundig opdatering af serverrumsvejledningen, der blev udgivet i 2011.

I dag bruger en enkelt server 2000-4000 kWh, hvilket svarer til en gennemsnitsfamilies elforbrug. Der er derfor behov for gode løsninger for at holde elforbruget på området nede.

Vejledningen har fokus på at indrette og drive energieffektive serverrum og gennemgår alle forhold fra indkøb, projektering, indretning, køling til drift.

I visse tilfælde kan der spares op mod halvdelen af elforbruget i serverrummet uden, at det går ud over funktionalitet og it-sikkerhed.

Vejledningen beskriver bl.a., hvordan serverrummets overskudsvarme kan bruges til rumvarme og varmt vand.

Hent vejledning

Mange netkabler