Arbejde

Stående Byggepanel - emnedagbøger og præsentationer

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge byggeriets troværdighed. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøder, hvor deltagerne kan fremlægge og drøfte nye emner og egne initiativer.

Formålet er at gøre det muligt for deltagerne at reagere tidligt, når der viser sig tegn på alvorlige byggeskader og lignende problemer, som har samfundsmæssig betydning og kalder på handling.

For hvert emne, der fremlægges på panelmøder, etableres der en emnedagbog, som giver et overblik og en status over emnet. Blandt de diskuterede emner kan nævnes ”Genbrugsplast i dampspærrer”, ”CE-mærkning af byggevarer” og ”Kollaps af betonaltaner”.

Læs mere på Stående Byggepanels hjemmeside

Se emnelisten her

Kategoriseret under: