Spildevand

To vejledninger til skybrudssikring af bygninger

Et Realdania-finansieret projekt med bidrag fra FRI-virksomheder har resulteret i to tekniske manualer, der skal hjælpe rådgivere, teknikere og entreprenører med at sikre de eksisterende bygninger mod fremtidens monsterregn.

Den ene manual fokuserer på uhensigtsmæssige konstruktioner og anviser forslag til handleplaner, når skaden er sket.

Hent ' Skybrudssikring af bygninger'

Den anden manual giver specifikke anvisninger om sikring af kældre mod opstigende kloakvand.

Hent ' Kælderoversvømmelser - sikring mod opstigende kloakvand'