Byggeplads 3

Vejledning: Bygningsmæssige forhold for uddannelsesinstitutioner

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har udsendt en vejledning om bygningsmæssige forhold for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vejledningen sigter på at skabe et samlet overblik over de retningslinjer, selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet skal følge, og de forhold, som institutionerne i øvrigt bør være opmærksomme på i forhold til deres bygningsmæssige dispositioner.

Hent vejledningen her

Kategoriseret under: