Blyant ,-blok

Vejledning om totaløkonomi, OPP og kvalitet i byggeriet

FRI afgav et ret kritisk høringssvar til Bygningsstyrelsen om ovenstående vejledning, selvom FRI jo finder alle tre emner relevante, når de bruges med fornuft.

I den endelige version, der blev offentliggjort og trådte i kraft d. 15. oktober 2013, kan vi se, at styrelsen har taget meget af kritikken til sig - og giver råd til, hvordan en offentlig bygherre griber emnerne an.

Bekendtgørelsen og vejledningen omfatter alle typer offentligt byggeri - også regioner og kommuner.

FRI vurderer, at vejledningens præsentation af rammerne for, hvordan bygherrer angriber OPP, totaløkonomi og kvalitet, virker umiddelbart rimelige, men vejledningen viser dog også, at bygherrerne stadig vil få brug for god rådgivning til at fylde rammerne ud.

Vejledningen

Pressemeddelelse ifm. offentliggørelsen

 

Kategoriseret under: