Help -knap

Vejledning til kvalitetshåndbog for energimærkevirksomheder

Energistyrelsen har udarbejdet et eksempel, der viser hvorledes en kvalitetshåndbog for et energimærkningsfirma kan udarbejdes til brug for certificeringen af firmaet til udførelse af energimærkninger.-

Eksemplet er udarbejdet som inspiration til primært mindre energimærkningsfirmaer. Eksemplet viser en blandt flere måder at opbygge et kvalitetssikringssystem på, man kan følge eksemplet i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Firmaer, som i forvejen har udviklet egne systemer til kvalitetsstyring bør så vidt muligt basere deres kvalitetssikringssystem på deres eget system, og kan i stedet bruge dette eksempel som inspiration og opslagsværk.

Se eksemplet her

Se eksempel for huskonsulenter