VEB -Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er et uvildigt center, der stiller viden og praktiske anvisninger til rådighed om energibesparelser i bygninger.

Videncentrets hjemmeside finder du på  ByggeriOgEnergi.dk. Der er også en telefontjeneste på tlf. 72 20 22 55, hvor du kan stille spørgsmål om praktiske aspekter relateret til energibesparende tiltag.

Alle services og materialer fra Videncentret er gratis og til fri afbenyttelse.

Energiløsninger, besparelsesberegner og fugtberegner
På hjemmesiden har du bl.a. adgang til 79 meget populære Energiløsninger, som beskriver, hvordan forskellige bygningsdele og installationer energiforbedres. Mange af disse Energiløsninger handler om store bygninger, primært etageejendomme til beboelse, men de kan også anvendes til andre bygningstyper.

Du finder også en beregner til at udregne energisparepotentiale i både etageejendomme og mindre huse. Desuden er der en fugtberegner, som er nyttig, når du skal vurdere evt. fugtproblemer ved efterisolering af ældre ejendomme.

Vejledninger til performancetest – og andre guider
Videncentret tilbyder endvidere tre praktiske vejledninger om performancetest. Performancetest er et godt værktøj til at sikre, at det færdige byggeprojekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvaliteten i installationsløsningerne. Det er en udfordring i byggeriet i de senere år, at indeklimaet i selv nye bygninger er problematisk bl.a. på grund af fejl og mangler på installationerne, og det er performancetest med til at forebygge.

Du finder også guider om bl.a. energigranskning, ventilation, indeklima, BR15, dampspærrer og varme­pumper. Et andet populært værktøj fra Videncentret er en guide i, hvordan man efterisolerer tagetager til beboelse.

Understøtter Danmarks energispareindsats
Besparelsespotentialet i eksisterende bygninger er fortsat massivt, og det er denne energispareindsats, som Videncentret understøtter. Videncentret hører under Energistyrelsen og drives og udvikles af Teknologisk Institut, SBi, Viegand Maagøe, DTU og KommunikationsKompagniet

Kategoriseret under: