Andre vejledninger

Rapport: Fremtidens byggeri ‐ Nøglen til et omkostningseffektivt og bæredygtigt energisystem  

25. maj 2016

Ligesom i dag er energieffektive bygninger essentielle i en omkostningseffektiv dansk energiforsyning i 2050. Rapportens formål er at beskrive, hvilket bidrag og hvilken rolle bygninger optimalt skal spille i et energisystem, s...

Bygningsguiden giver boligejere overblik over energiforbedringer

24. maj 2016

Med Bygningsguiden samler Energistyrelsen nu viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark – så boligejere og professionelle kan få overblik over, hvordan man får en bolig, der både er energieffektiv, tidssvarende og med e...

Publikation: Byggetekniske problemområder

19. maj 2016

Byggeskadefonden har netop udgivet sin årlige ”Byggeteknisk Erfaringsformidling”, hvor fonden i år har fokus på tre emner, som i 2015 har givet mange byggetekniske udfordringer.

Værdibyg-vejledning: Driftorienteret byggeproces

12. maj 2016

Driftspersonalet i en bygning ligger som regel inde med en guldgrube af viden. Den kan bruges til at opnå god driftsøkonomi i det færdige byggeri, når du skal bygge nyt eller renovere.

Håndbog: Den lille blå om Ventilation

27. april 2016

Dansk Energi har udgivet håndbogen ’Den lille blå om Ventilation’. Bogen er et lettilgængeligt opslagsværk for alle, der arbejder med at realisere energibesparelser på nye og eksisterende ventilationsanlæg.

TRÆfakta-vejledning: Montering af solpaneler

10. februar 2016

TRÆfakta 11 - Montering af solpaner indeholder monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage i henhold til bygningsreglementets krav.

Værdibyg-vejledning: Projektoptimering

26. januar 2016

Hvem drømmer ikke om en byggeproces, hvor ubehagelige overraskelser undgås under udførelsen af byggeriet? Ny vejledning fra Værdibyg introducerer projektoptimering som et godt stykke værktøj.

Version 2 af LCCbyg nu tilgængelig

20. januar 2016

Energistyrelsens værktøj til beregning af Life Cycle Cost er nu klar i version 2.0. Værktøjet har fået rettet en række af de uhensigtsmæssigheder, som blev opdaget i version 1. Som nyt stiller Bygningstyrelsen nu krav om, at væ...

Energistyrelsens nye guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning

30. december 2015

Der er stigende efterspørgsel i kommunerne på god mobil- og bredbåndsdækning. I sidste uge blev Energistyrelsens nye, digitale mobil- og bredbåndsguide lanceret. I guiden kan du læse om, hvad du kan gøre for at forbedre dækning...

Håndbog fra træinformation: TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

16. december 2015

Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.