Andre vejledninger

Værdibyg-vejledning: Projektoptimering

26. januar 2016

Hvem drømmer ikke om en byggeproces, hvor ubehagelige overraskelser undgås under udførelsen af byggeriet? Ny vejledning fra Værdibyg introducerer projektoptimering som et godt stykke værktøj.

Version 2 af LCCbyg nu tilgængelig

20. januar 2016

Energistyrelsens værktøj til beregning af Life Cycle Cost er nu klar i version 2.0. Værktøjet har fået rettet en række af de uhensigtsmæssigheder, som blev opdaget i version 1. Som nyt stiller Bygningstyrelsen nu krav om, at væ...

Energistyrelsens nye guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning

30. december 2015

Der er stigende efterspørgsel i kommunerne på god mobil- og bredbåndsdækning. I sidste uge blev Energistyrelsens nye, digitale mobil- og bredbåndsguide lanceret. I guiden kan du læse om, hvad du kan gøre for at forbedre dækning...

Håndbog fra træinformation: TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

16. december 2015

Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Værdibyg-vejledning: Tidsplanredegørelse

08. december 2015

Hvis et entrepriseudbud mangler baggrundsinformation om projektets tidsmæssige krav, er det ikke muligt for entreprenøren at beregne den rette pris – og så stiger risikotillægget. Det kan rådgivere og bygherrer imidlertid gøre ...

Brug for PowerPoints om BR15?

08. december 2015

I disse måneder turnerer Videncenter for energibesparelser i bygninger rundt i Danmark for at informere byggebranchen om energikravene i det nye bygningsreglement, BR15. Til det formål har Videncentret udviklet en temmelig omfa...

Kvik-guide fra Videncentret: Få styr på energikravene i BR15

02. december 2015

Søger du en hurtig og let forståelig forklaring af energikravene i BR15? Den kan du få i Videncentrets nye kvik-guide, som fortæller om det nye bygningsreglement i en let læst form.

Hjemmeside giver viden om membraner

21. oktober 2015

Grundejernes Investeringsfond står bag hjemmesiden membranerfa.dk, som nu er klar til at betjene alle, der har behov for viden om membraner i byggeri.

Ny guide til elbesparelser i etageejendomme

30. september 2015

Guiden "Opnå elbesparelser i etageboliger" giver råd og vejledning om at reducere det fælles elforbrug i etageejendomme til boliger. Guiden henvender sig til bygnings- og driftsansvarlige og andre, der arbejder med etageejendom...

Værdibyg-vejledning: Afregning af vinterforanstaltninger

23. september 2015

Denne vejledning, der er blevet til i et samarbejde mellem alle byggeriets parter, anviser, hvordan man bedst håndterer risici og fordeler ansvaret i forhold til at afregne vinterforanstaltninger afhængig af byggeriets karakter...