Andre vejledninger

Brug for PowerPoints om BR15?

08. december 2015

I disse måneder turnerer Videncenter for energibesparelser i bygninger rundt i Danmark for at informere byggebranchen om energikravene i det nye bygningsreglement, BR15. Til det formål har Videncentret udviklet en temmelig omfa...

Kvik-guide fra Videncentret: Få styr på energikravene i BR15

02. december 2015

Søger du en hurtig og let forståelig forklaring af energikravene i BR15? Den kan du få i Videncentrets nye kvik-guide, som fortæller om det nye bygningsreglement i en let læst form.

Hjemmeside giver viden om membraner

21. oktober 2015

Grundejernes Investeringsfond står bag hjemmesiden membranerfa.dk, som nu er klar til at betjene alle, der har behov for viden om membraner i byggeri.

Ny guide til elbesparelser i etageejendomme

30. september 2015

Guiden "Opnå elbesparelser i etageboliger" giver råd og vejledning om at reducere det fælles elforbrug i etageejendomme til boliger. Guiden henvender sig til bygnings- og driftsansvarlige og andre, der arbejder med etageejendom...

Værdibyg-vejledning: Afregning af vinterforanstaltninger

23. september 2015

Denne vejledning, der er blevet til i et samarbejde mellem alle byggeriets parter, anviser, hvordan man bedst håndterer risici og fordeler ansvaret i forhold til at afregne vinterforanstaltninger afhængig af byggeriets karakter...

Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium

16. september 2015

Det er ofte vanskeligt, både som bygherre og rådgiver, at bedømme de bydendes tilbud på byggeprojekter, hvis man ikke blot ønsker at vælge ud fra mindste pris. Ny vejledning kan hjælpe dig godt på vej.

Energistyrelsen lancerer LCC og LCA værktøjer

01. september 2015

Energistyrelsen har med deltagelse fra bl.a. FRI-medlemmer udarbejdet to værktøjer til beregning af totaløkonomi (LCC) og byggematerialers miljøpåvirkning (LCA) for byggeri.

Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer

19. august 2015

Dansk Energi har udgivet 'Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer - opgjort for udvalgte teknologier og brancher'.

Værdibyg-vejledning: Rigtigt fra start

18. august 2015

En byggeproces' skæbne afgøres i de indledende faser. Det er her, der træffes afgørende beslutninger for resten af forløbet. Ved at gøre sig de rigtige overvejelser og gennemføre de rigtige aktiviteter tidligt, støbes fundament...

PCB-Guiden for byggerådgivere

01. juli 2015

Som byggerådgiver har du rådgiveransvar. Det betyder, at du skal rådgive din klient om, hvilke forundersøgelser I bør udføre på projektet i forhold til PCB.