Forsikring

FRI har udarbejdet en række værktøjer og skrivelser, som omhandler forsikringsaspektet af det rådgivende arbejde.

Herunder har vi samlet indhold, der særligt omhandler 'Byggeri'. Du kan ude til højre gå til den samlede 'Forsikrings-Håndbog', samt indhold, der omhandler de generelle forsikringsvilkår i FRI's kollektive forsikringsordning.

Skadeforebyggende råd - Hvad skal man passe på?

27. juni 2017

FRI har i årevis i samarbejde med Tryg indsamlet erfaringer om skader med deraf følgende erstatningskrav. FRI har på dette grundlag udgivet en folder med forebyggende råd, som forhåbentlig kan mindske eller forhindre fremtidige...

Forsikrings-Håndbogen

14. marts 2017

Forsikrings-Håndbogen indeholder den Rammeaftale og Administrationspraksis, som FRI har indgået med Tryg, og som hele den kollektive forsikringsordning bygger på. Herudover findes der kopi af forsikringsbetingelserne samt forto...

Forsikring: Skadeforebyggende råd - Hvad skal man passe på?

27. januar 2017

FRI har i årevis i samarbejde med Tryg indsamlet erfaringer om skader med deraf følgende erstatningskrav. FRI har på dette grundlag udgivet en folder med forebyggende råd, som forhåbentlig kan mindske eller forhindre fremtidige...

Byggeskadeforsikring - Pas på med at underskrive erklæring!

12. januar 2010

FRI har modtaget en erklæring fra et forsikringsselskab, hvori rådgiveren anmodes om at udstede en erklæring om at diverse forhold ved nybyggeriet er i orden. Erklæringen har karakter af en indeståelse, som ikke er omfattet af ...

Projektansvarsforsikring: Fordele og ulemper

12. januar 2010

FRI har desværre fået nogle kedelige tilbagemeldinger fra medlemmer, der har tegnet projektansvarsforsikringer om problemer med dækningen i forbindelse med skader. FRI har derfor udarbejdet et notat om forhold, som man skal vær...

Stabilitet af småhuse

12. januar 2010

Tilsynsfunktionen

12. januar 2010