Fortolkningsbidrag

FRI's fortolkningsbidrag er en uddybende forklaring af begreber, love, regler, emner eller lignende, som gør det anvendeligt i praksis.

Mange af Tilbudslovens og Udbudsdirektives regler kan være svære at overskue i praksis. FRI har derfor udarbejdet fortolkningsbidrag, der gør reglerne mere håndgribelige. Der tilføjes løbende aktuel retspraksis, så man er opdateret på hvordan domstolene fortolker reglerne.

FRI's fortolkningsbidrag

17. september 2015

FRI har omdøbt sine fortolkningsbidrag til "Hjælp til udbudsreglerne". Disse giver uddybende forklaringer af begreber, love, regler, emner o.l.

Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

Fortolkningsbidrag: Indkøb uden annonceringspligt

08. januar 2013

Fra 1. januar 2013 er tilbudslovens regler om annonceringspligt gældende for bilag II B-tjenesteydelser ophævet.

Holdningsnotat: Solidarisk ansvar

16. august 2012

FRI har udarbejdet et holdningsnotat, der tager fat om fordele og ulemper ved solidarisk ansvar ved forskellige samarbejdsformer.

Konkurrencepræget dialog

08. januar 2010

Konkurrencepræget dialog er en undtagelsesbestemmelse, hvorefter at udbyder ved særligt komplicerede udbud kan gennemføre en dialog med et antal prækvalificerede. Det er resultatet af dialogen, der herefter bliver udbudt som et...

Sideordnede licitationer

08. januar 2010

I visse tilfælde kan udbyder have behov for at få tilbud på to eller flere forskellige løsningsmodeller (materialer). Når disse er indkommet skal udbyder beslutte sig for hvilket han vil have. Herefter skal han vælge udfra det ...

Tekniske specifikationer

08. januar 2010

Tekniske specifikationer volder store problemer i praksis, fordi udbyder ikke bare kan henvise til fabrikater som han ønsker tilbud på, da dette er i strid med EF traktatens regler om varers fri bevægelighed. Det er derfor nødv...