Regler og love

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

Cirkulæreskrivelse om fravigelse

12. januar 2010

- fra AB 92, ABT 93 og ABR 89 ved indgåelse af partneringaftaler

Pjece om annoncering af udbud af offentlige opgaver over kr. 500.000.

12. januar 2010

Offentlige opgaver over kr. 500.000 men under tærskelværdierne for Udbudsdirektivet skal annonceres. Reglerne, der findes i Tilbudslovens § 15 er uformelle og der kan hentes inspiration i denne pjece.

Forældelseslov

12. januar 2010

Forældelsesloven fraviger ABR 89 forældelsesfrist,over for forbrugere. Det vil sige at en forbruger - uanset at der måtte være aftalt ABR 89 - kan rejse krav mod rådgiveren i op til 10 år efter byggeriets aflevering.

ABR 89 Danida

12. januar 2010

ABR 89 Danida fraviger og supplerer ABR 89 på en række punkter, da Danidas kontrakter om leverance af rådgivningsydelser på en række områder er atypiske i forhold til sædvanlige rådgivningskontrakter, idet opgaverne overvejende...

General Conditions for Consulting Services (ABR 89)

12. januar 2010

Translation of ABR89 to English