Vindmoeller Solnedgang

Workshop: Hvordan skal Danmark opfylde sin energispareforpligtigelse?

FRI har igangsat en undersøgelse omkring den nuværende energispareaftale og ønsker i den forbindelse at høre medlemmernes forslag til, hvordan den nuværende energispareaftale kan forbedres samt mulige visioner for en fremtidig energispareaftale i Danmark efter 2020.

I den forbindelse inviteres medlemmerne til workshop, hvor vi vil præsentere en analyse af de nuværende udfordringer, og på baggrund af denne er målet at udarbejde en række konkrete løsningsforslag, som FRI kan anbefale at indarbejde i energispareaftalen på kort og lang sigt.

Resultatet af arbejdet vil være en branchespecifik anbefaling, som kan bruges i det politiske arbejde på at forbedre ordningen.

Anbefalingerne forventes at blive fremlagt i foråret 2017. 

Tilmelding sker ved at skrive en mail til Majbritt Jull på mj@frinet.dk

Tid og sted:
Industrien Hus, H.C. Andersens Boulevard, København K
Tirsdag den 28. marts 2017, kl. 13.00 – 16.00

 

Kategoriseret under: