Anden information

Nye rammer for energidebatten på Folkemødet

17. maj 2017

Når Folkemødet på Bornholm slår dørene op i år, bliver det med et helt nyt koncept. Et stort område skal lægge hus til den folkelige debat om klima og grøn energi.

Udbudsloven fremsat i Folketinget

11. maj 2017

Udbudsloven blev onsdag den 18. marts fremsat i Folketinget. FRI har været med i udvalget, der har formuleret udbudsloven, som indeholder meget nyt - bl.a. fleksible udbudsformer i en grad, som man hidtil ikke har set.

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

ErhvervsPhD i smart city/smart buildings?

25. april 2017

Er du interesseret i at dykke ned i smart buildings eller smart city? Innovationsfonden og Realdania investerer i ca. 10 erhvervsforskerprojekter, der skal udvikle og konkretisere feltet omkring Smart buildings og Smart cities...

Regeringen vil fordoble eksport af dansk energiteknologi

22. marts 2017

En ny eksportstrategi skal medvirke til at fordoble eksporten af dansk energiteknologi i 2030. Danmark har i dag en global førerposition inden for energiteknologier og løsninger og med dagens strategi er regeringens ambition at...

Kom med input til EU’s regulering af energiområdet

25. januar 2017

FRI har afgivet høringssvar på energieffektivitets- og bygningsdirektivet i EU store energipakke. Men det er fortsat muligt at komme med input.

Langt om længe en ny energispareaftale

12. januar 2017

Den 16. december 2016 blev en aftale om energiselskabernes energispareindsats i 2016-2020 underskrevet. Aftalen forpligter selskaberne til årligt at medvirke til at reducere det danske energiforbrug med 10,1 PJ, hvilket er en n...

Vedvarende energi dækker nu 30 pct. af energiforbruget og 56 pct. af elforbruget i Danmark

01. december 2016

Danmarks faktiske energiforbrug var i 2015 uændret 720 PJ ligesom i 2014. Men vedvarende energi dækkede i 2015 ca. 30 pct. af energiforbruget. Det er en lille stigning i forhold til året før.

Ny portal for energisynskonsulenter

17. november 2016

Registreringsordningen for energisynskonsulenter har fået en selvstændig portal på nettet.

EUDP støtter nye energiteknologier med 210 mio. kroner

12. oktober 2016

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har givet tilsagn til 50 nye projekter, der samlet modtager 210 mio. kr. til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Der var i alt søgt om tilskud på 465 mio....