Anden information

Midler til energiledelse – hjælp kommunerne med at søge dem

12. september 2018

Energistyrelsen indkalder nu ansøgninger om tilskud fra puljen til fremme af Energieffektive og Intelligente Bygninger. Tilskuddene vil gå til etablering af databaseret energiledelse i kommuner og regioner.

Smart energi-puljen 2018 er åben for ansøgninger

22. august 2018

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer interesserede til at søge tilskud fra Smart energi-puljen. Puljens formål er at støtte løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer.

Konference: Building Awards 2018

04. juli 2018

Hvordan ser fremtidens bæredygtige byer ud, og hvordan får man integreret FN's 17 verdensmål i dansk byggeri?

Udvikling af frivillig bæredygtighedsklasse

13. juni 2018

FRI har med bidrag fra flere medlemmer deltaget i et arbejde med SBi om en anbefaling til en frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Høring: Tredjemand får adgang til opstrømssystem i lighed med opstrømsrørledningenet

03. maj 2018

Energistyrelsen har sendt en ændring af opstrømsrørledningsbekendtgørelsen i høring.

Energiaftale: Udspil fra regeringen

26. april 2018

Regeringen har her til formiddag offentliggjort udspillet til den længe ventede Energiaftale. Udspillet indeholder ganske overordnet mange gode takter.

Basisfremskrivning viser, der er brug for ny energiaftale

18. april 2018

I de kommende to til tre år forventes en stigning i andelen af vedvarende energi i energiforbruget grundet udbygning med havvindmølleparker og landvind, flere varmepumper samt mere bioenergi. Det er udmeldingen i Energistyrelse...

FRI Strategi 2021

17. april 2018

Investeringsfond gør grøn omstilling til god forretning

20. december 2017

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig lånefond, der finansierer virksomheder og projekter, der gør grøn omstilling til god forretning.

Minister ønsker anbefalinger til bedre kvalitet af energimærker

30. november 2017

Energistyrelsens årlige kvalitetskontrol af indberettede energimærker for bygninger viser, at der er fejl i næsten en tredjedel. Dette er ikke tilfredsstillende. Derfor har Energi-, Forsynings- og Klimaministeren indbudt bl.a. ...