Havn med vindmøller

Basisfremskrivning viser, der er brug for ny energiaftale

I de kommende to til tre år forventes en stigning i andelen af vedvarende energi i energiforbruget grundet udbygning med havvindmølleparker og landvind, flere varmepumper samt mere bioenergi. Det er udmeldingen i Energistyrelsens Basisfremskrivning for 2018.

Forventningen om det stigende elforbrug skyldes det øgede fokus på elektrificering af energien inden for transport og opvarmning samt stigningen i store datacentre, som er kendetegnede ved at have et højt elforbrug. Det skønnes, at store datacentre i Danmark vil have et elforbrug på 7 TWh i 2030, hvilket svarer til 17 pct. af det samlede danske energiforbrug. Elektrificering i forbindelse med opvarmning skal fremmes med et øget forbrug af varmepumper, mens elektrificering på transportområdet sker i forbindelse med elektrificering af jernbanenettet samt el- og hybridbiler, som forventes at udgøre 22 pct. af det samlede salg af nye biler i 2030.

Hvis der ikke foretages nye tiltag på energiområdet, forventes CO2-udledningen at stige efter 2021, hvor udledningen i 2030 forventes at være på 52 mio. tons CO2.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside

Kategoriseret under: