Havn med vindmøller

EUDP-midlerne øges med 200 mio. kr.

Energiforskningen står til at få et markant løft til næste år, hvor regeringen og partierne bag Forskningsreserven vil afsætte over 500 mio. kr. til energiforskning.

Det er især det succesfulde program for udvikling og demonstration af energiteknologi (EUDP), der bliver styrket med 200 mio. kr. svarende til en stigning på 25 pct. i forhold til året før.

Regeringen anser forskning og udvikling på energiområdet som en vigtig del af fundamentet for Danmarks styrkeposition inden for grøn omstilling, og det er et område, som regeringen prioriterer højt. Det sker blandt andet som led i den danske deltagelse i det internationale energisamarbejde, “Mission Innovation”, hvor regeringen arbejder for at afsætte flere penge til energiforskningen i de kommende år.

Regeringen har med Danmarks deltagelse i Mission Innovation-initiativet forpligtet sig til at fordoble midlerne til energiforskning frem mod 2020 til mindst 580 mio. kr. i 2020 ifht. 2015/2016-niveau. Derfor ser regeringen gerne en glidende indfasning af stigningen i energiforskningsmidlerne frem mod 2020.

EUDP støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser og bidrager til at gøre Danmark energieffektiv og uafhængig af fossil energi i 2050. 

Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner og en øget eksport på 2 kroner for hver støttekrone i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.

Kategoriseret under: