Guldsaekke

EUDP støtter nye energiteknologier med 210 mio. kroner

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har givet tilsagn til 50 nye projekter, der samlet modtager 210 mio. kr. til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Der var i alt søgt om tilskud på 465 mio. kr. i år.

Bestyrelsen i EUDP har truffet beslutning om at uddele 180 mio. kr. fra årets pulje samt 30 mio. kr. fra tidligere uudnyttede tilsagn til i alt 50 nye projekter.

De nye projekter dækker bredt inden for en række teknologier. Blandt andet støttes forskellige teknologier til lagring af energi og forbedrede vindmålinger, der kan nedbringe prisen på vindmøllestrøm. En række projekter om mere effektiv anvendelse af energi spænder fra demonstration af en eldrevet varmepumpe i fiskemelsfabrikker til udvikling af et eldrevet renovationskøretøj og udvikling af et banebrydende nyt industrielt frysedesign.

Fælles for de støttede projekter er, at de kan bidrage til at gøre vores energiforsyning og -anvendelse billigere, mere effektiv og mere klimavenlig.

Se oversigten over de støttede projekter

Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner for hver støttekrone og en øget eksport på 2 kroner i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.

Se Cowi’s evaluering fra 2015 af EUDP.

Kategoriseret under: