Investeringsfond gør grøn omstilling til god forretning

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig lånefond, der finansierer virksomheder og projekter, der gør grøn omstilling til god forretning.

Formålet med fonden er at sikre finansiering af projekter, der fremmer den grønne omstilling i samfundet. Det skal være inden for vedvarende energi, energibesparelser eller ressourceeffektivitet.

Fonden yder lån til projekter, som er kommercielle, skalerbare og har en dokumenterbar grøn effekt på samfundet. Det er projekter, som ellers ikke ville blive igangsat, eller som kan fremrykkes væsentligt takket være finansieringen.

Kort version:

Lang version: 

Teaser: 

Kategoriseret under: