Pile

Klimarådet: Varmepumper og energirenoveringer skal prioriteres

Klimarådet har den 6. juni præsenteret en rapport med forslag til, hvordan de danske udledninger fra biler, landbrug og boliger kan reduceres med 39 procent inden 2030, som forventes at blive et krav fra EU.

Rådet har haft fokus på konkrete tiltag, som samfundsøkonomisk er mest optimale i forhold til omstillingen mod 2050 fremfor virkemidler som f.eks. ændring af afgiftssystemet.  Rådet anbefaler fokus på opvarmning i form af indførelse af flere varmepumper og energirenoveringer af bygninger samt solvarme og energieffektiviseringer i produktionserhvervene. 

Du finder rapporten her

Kategoriseret under: