Paerer - en med lys

Kom med input til EU’s regulering af energiområdet

FRI har afgivet høringssvar på energieffektivitets- og bygningsdirektivet i EU store energipakke. Men det er fortsat muligt at komme med input.

På grund af den korte høringsperiode på alene 7 dage var det ikke muligt at gennemgå alle direktivteksterne, hvilket betyder, der kan være områder, som burde have været kommenteret. Denne problemstilling er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opmærksom på. Derfor havde EFKM indkaldt Specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik, hvor FRI er medlem, til et møde om vinterpakken. På mødet gav EFKM en kort gennemgang af indholdet af vinterpakken og processen for det videre arbejde. 

Ministeriet meddelte, at de fortsat var meget interesseret i at modtage bemærkninger til vinterpakken. EU har prioriteret Energieffektivitets- og bygningsdirektivet til behandling i første halvår af 2017 og de øvrige til behandling andet halvår 2017. Såfremt jeres virksomheder har input til direktivteksterne, er I velkommen til at kontakte Majbritt Juul på mj@frinet.dk 

Se præsentationen fra mødet her

Kategoriseret under: