Vindmoeller -paa -hav

Langt om længe en ny energispareaftale

Den 16. december 2016 blev en aftale om energiselskabernes energispareindsats i 2016-2020 underskrevet. Aftalen forpligter selskaberne til årligt at medvirke til at reducere det danske energiforbrug med 10,1 PJ, hvilket er en nedsættelse af sparemålet på 12,2 PJ i energiaftalen af 22. marts 2012.

Aftalen lægger op til en strammere kontrol og et skærpet tilsyn med energispareindsatsen i en kommende bekendtgørelse. Den kommende bekendtgørelses formål er at fremme gennemsigtigheden af omkostningerne til energispareindsatsen og underbygge opnåelsen af omkostningseffektive energibesparelser.

Foruden øget fokus på tilsyn og nedsættelse af sparemålet justeres/ændres energispareaftalen fra 2012 på følgende hovedområder:

  • Objektiv fordeling af mål - lovning på, at myndigheder arbejder mod øget forpligtelse af olieselskaber
  • Store varmepumper i fjernvarmesektoren med reel mulighed for tilskud, der gavner ny teknologi
  • Udelukkelse af (nogle) produktionsteknologier: biogas og lokale VE-anlæg (solceller og vindmøller). Indtil 30. juni 2018 kan godkendes kollektiv solvarme
  • Konverteringsfaktor 1,0 på store varmepumper, 1,8 på øvrigt el ved konvertering til kvoteomfattet forbrug og fjernvarme
  • Over/underdækning videreføres til ny aftaleperiode
  • Prioriteringsfaktor på 1,5 for fjernvarme

 Aftalen kan findes her

Kategoriseret under: