Moedelokale

Nye medlemmer til Erhvervsforskerudvalget 2018

FRI har mulighed for at stille forslag om nye medlemmer af Erhvervsforskerudvalget. Så kandidater, som er interesserede og har opbakning fra deres virksomhed, kan tage kontakt til FRI med henblik på at blive stillet i forslag.

Erhvervsforskerudvalget er et fagligt rådgivende udvalg i Innovationsfonden. Udvalgets opgave er at træffe afgørelse om ansøgninger til ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-ordningerne samt assistere Innovationsfonden i forskningsfaglige spørgsmål vedrørende disse to ordninger. 

Innovationsfonden skal udpege fem nye faste medlemmer og et midlertidigt medlem til Erhvervsforskerudvalget inden marts 2018. FRI er inviteret til at komme med forslag om relevante personer indenfor følgende fagområder:

  • Energisystemer, modeldannelse, simulering
  • Farmaceutisk forskning, bioteknologisk virksomhed, onkologi, læge med stærk biomedicinsk baggrund
  • Lægemiddelforskning og udvikling, generel farmaceutisk videnskab, lægemiddelformulering, drug delivery, biopharmaceuticals
  • Stærke samfundsvidenskabelige kompetencer inden for kvantitative og kvalitative metoder med hovedvægt på kvalitative metoder og brugerinvolvering, evt. inden for organisation, ledelse og design
  • Uddannelse, kvantitative metoder, samfundsvidenskab, offentlig ledelse og styring

Der skal desuden indtræde et midlertidigt medlem i forårshalvåret 2018 - evt. med mulighed for forlængelse. Medlemmet skal have kompetencer indenfor:

  • Uorganisk kemi, forbrændingskemi, forbrændingsteknik, biomasse og fossile brændsler, emissioner, katalyse

For hvert medlemsforslag skal vi bede om:

  • CV for den foreslåede, inklusive liste over udvalgte publikationer og/eller patenter.
  • Oplysning om, hvorvidt den foreslåede er blevet spurgt og har accepteret evt. at blive udpeget som nyt medlem i Erhvervsforskerudvalget.

Forslag sendes med email til fri@frinet.dk senest kl. 12.00 den 15. januar 2018.

Læs mere her

Kategoriseret under: