Forsyning

Smart energi-puljen 2018 er åben for ansøgninger

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer interesserede til at søge tilskud fra Smart energi-puljen. Puljens formål er at støtte løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer.

Det kunne eksempelvis være ved at udnytte overskud eller affald fra forskellige forsyninger som varme, køling, el, affald og vand. Den samlede ramme for midler er på 4,1 mio. kr., som tildeles via tilsagn. Der er krav om egenfinansiering, da der maximalt kan gives tilsagn om tilskud til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Fristen for at ansøge er 24. oktober. 

Ansøgningsskemaet findes her.

Ansøgningen skal sendes til ek2@efkm.dk med kopi til jawih@efkm.dk . Projekter, der har modtaget støtte, vil få besked inden udgangen af 2018.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Janne Wichard Henriksen jawih@efkm.dk eller 4172 9103.

Kategoriseret under: