Anden information

EUDP støtter nye energiteknologier med 210 mio. kroner

12. oktober 2016

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har givet tilsagn til 50 nye projekter, der samlet modtager 210 mio. kr. til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Der var i alt søgt om tilskud på 465 mio....

Ny sammensætning af Energisparerådet

29. september 2016

Det er ikke længe siden, at regeringen reelt planlagde at nedlægge Energisparerådet. Men efter en energisk indsats fra mange organisationer - heriblandt FRI - besluttede klima-, forsynings- og energiminister Lars Chr. Lilleholt...

Ny forsyningsstrategi landet i dag

15. september 2016

I dag har regeringen præsenteret et oplæg til en ny forsyningsstrategi. Samlet set lægger regeringen op til, at forsyningssektorerne skal effektiviseres for 5,9 mia. kr. i 2025.

Afprøv tekniske løsninger på DTUs Powerlab

10. august 2016

DTU’s nye PowerLab har nu åbnet laboratorier med fokus på fremtidens energisektor i forhold til digitalisering og smart grids. Centeret har desuden mulighed for at gennemføre storskalaforsøg på Bornholm. Dette åbner mulighed fo...

FORSK2025 - Hvad skal Danmark forske i?

28. juni 2016

Sammen med en lang række andre organisationer, styrelser og netværk har FRI afleveret sit forslag til prioriteringen af fremtidens forskningsindsats. Der er mange gode forslag, så konkurrencen er stor – men man kan se, at mange...

Europas geodata samles i én fælles dataportal

15. juni 2016

Det skal fremover være lettere at minimere følgerne af fx jordskælv og vulkanudbrud og nemmere at finde vand, mineraler og andre råstoffer i Europa. Med en ny portal bliver geologiske data for milliarder tilgængelige på tværs a...

Ny digital platform på vej fra Ledningsejerregisteret

19. maj 2016

Med en ny digital platform fra Ledningsejerregisteret (LER) bliver det muligt at samle, pakke og udlevere ledningskort via én digital platform, så graveaktøren kan få relevante kort med få timers varsel.

Rammerne for besparelse i fjernvarmesektoren er fastlagt

13. april 2016

Rammerne og principperne for besparelsen på en 0,5 mia. kr. i fjernvarmesektoren er nu fastlagt.

Lettere ansøgning til VE til proces

17. marts 2016

Tilskudsordningen til VE til proces blev i 2015 evalueret af Energistyrelsen. Evalueringen viste, at mange - især mindre ansøgere - finder dokumentationskravene tidskrævende og udfordrende, og på den baggrund har Energistyrelse...

DI (og FRI) retningslinjer for overholdelse af konkurrenceregler

15. januar 2016

FRI har tilsluttet sig DI's compliance program, som er retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne. Vi anbefaler, at alle FRI-medlemmer orienterer sig om reglerne i egne virksomheder.