Anden information

Regeringen vil fordoble eksport af dansk energiteknologi

22. marts 2017

En ny eksportstrategi skal medvirke til at fordoble eksporten af dansk energiteknologi i 2030. Danmark har i dag en global førerposition inden for energiteknologier og løsninger og med dagens strategi er regeringens ambition at...

Kom med input til EU’s regulering af energiområdet

25. januar 2017

FRI har afgivet høringssvar på energieffektivitets- og bygningsdirektivet i EU store energipakke. Men det er fortsat muligt at komme med input.

Langt om længe en ny energispareaftale

12. januar 2017

Den 16. december 2016 blev en aftale om energiselskabernes energispareindsats i 2016-2020 underskrevet. Aftalen forpligter selskaberne til årligt at medvirke til at reducere det danske energiforbrug med 10,1 PJ, hvilket er en n...

Vedvarende energi dækker nu 30 pct. af energiforbruget og 56 pct. af elforbruget i Danmark

01. december 2016

Danmarks faktiske energiforbrug var i 2015 uændret 720 PJ ligesom i 2014. Men vedvarende energi dækkede i 2015 ca. 30 pct. af energiforbruget. Det er en lille stigning i forhold til året før.

Ny portal for energisynskonsulenter

17. november 2016

Registreringsordningen for energisynskonsulenter har fået en selvstændig portal på nettet.

EUDP støtter nye energiteknologier med 210 mio. kroner

12. oktober 2016

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har givet tilsagn til 50 nye projekter, der samlet modtager 210 mio. kr. til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Der var i alt søgt om tilskud på 465 mio....

Ny sammensætning af Energisparerådet

29. september 2016

Det er ikke længe siden, at regeringen reelt planlagde at nedlægge Energisparerådet. Men efter en energisk indsats fra mange organisationer - heriblandt FRI - besluttede klima-, forsynings- og energiminister Lars Chr. Lilleholt...

Afprøv tekniske løsninger på DTUs Powerlab

10. august 2016

DTU’s nye PowerLab har nu åbnet laboratorier med fokus på fremtidens energisektor i forhold til digitalisering og smart grids. Centeret har desuden mulighed for at gennemføre storskalaforsøg på Bornholm. Dette åbner mulighed fo...

FORSK2025 - Hvad skal Danmark forske i?

28. juni 2016

Sammen med en lang række andre organisationer, styrelser og netværk har FRI afleveret sit forslag til prioriteringen af fremtidens forskningsindsats. Der er mange gode forslag, så konkurrencen er stor – men man kan se, at mange...

Europas geodata samles i én fælles dataportal

15. juni 2016

Det skal fremover være lettere at minimere følgerne af fx jordskælv og vulkanudbrud og nemmere at finde vand, mineraler og andre råstoffer i Europa. Med en ny portal bliver geologiske data for milliarder tilgængelige på tværs a...