Anden information

FORSK2025 - Hvad skal Danmark forske i?

28. juni 2016

Sammen med en lang række andre organisationer, styrelser og netværk har FRI afleveret sit forslag til prioriteringen af fremtidens forskningsindsats. Der er mange gode forslag, så konkurrencen er stor – men man kan se, at mange...

Europas geodata samles i én fælles dataportal

15. juni 2016

Det skal fremover være lettere at minimere følgerne af fx jordskælv og vulkanudbrud og nemmere at finde vand, mineraler og andre råstoffer i Europa. Med en ny portal bliver geologiske data for milliarder tilgængelige på tværs a...

Ny digital platform på vej fra Ledningsejerregisteret

19. maj 2016

Med en ny digital platform fra Ledningsejerregisteret (LER) bliver det muligt at samle, pakke og udlevere ledningskort via én digital platform, så graveaktøren kan få relevante kort med få timers varsel.

Rammerne for besparelse i fjernvarmesektoren er fastlagt

13. april 2016

Rammerne og principperne for besparelsen på en 0,5 mia. kr. i fjernvarmesektoren er nu fastlagt.

Lettere ansøgning til VE til proces

17. marts 2016

Tilskudsordningen til VE til proces blev i 2015 evalueret af Energistyrelsen. Evalueringen viste, at mange - især mindre ansøgere - finder dokumentationskravene tidskrævende og udfordrende, og på den baggrund har Energistyrelse...

DI (og FRI) retningslinjer for overholdelse af konkurrenceregler

15. januar 2016

FRI har tilsluttet sig DI's compliance program, som er retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne. Vi anbefaler, at alle FRI-medlemmer orienterer sig om reglerne i egne virksomheder.

FRI og DANVA møde om fælles udfordringer

24. september 2015

FRI og DANVA drøftede i slutningen af august en række fælles udfordringer inden for uddannelse og rekruttering, lønstatistik, insourcing-outsourcing og den nye vandsektorlov.

Danske virksomheder har stadig masser af potentiale for energibesparelser

02. september 2015

Mange danske virksomheder er allerede rigtig gode til at gennemføre energibesparelser. Der er dog stadig masser at tage fat på. Det viser tre nye undersøgelser fra Energistyrelsen.

Branchen godt repræsenteret på Folkemødet

18. juni 2015

Dette års Folkemøde var ikke kun præget af det forestående valg, det var også præget af et stærkt fremmøde af medarbejdere fra den rådgivende branche.

Ny fond klar med millioner til grønne investeringer

18. juni 2015

Grønt byggeri, grøn energiproduktion eller ressourcebesparelser? Hvis den sidste finansiering halter, har Vækstfonden nu et nyt tilbud om lån til investeringer, der kan være med til at fremme den grønne omstilling af samfundet.