Energiudvalget

Referat: Energiudvalget - august 2017

16. oktober 2017

Udvalget drøftede udkastet til rapporten "Forsyningsscenarier 2035" og et oplæg til et anbefalet FRI scenarie.

Referat: Energiudvalget - marts 2017

01. april 2017

På dagsordenen var blandt andet status for arbejdet om energiselskabernes energispareforpligtelser og arbejdet med forsyningsscenarier 2015.

Referat: Energiudvalget - februar 2017

01. marts 2017

Udvalget bød velkommen til to nye medlemmer Jan Møller Hansen, CEO i M&E Engineering og Henrik Rosenberg, CEO i Balslev.

Referat: Energiudvalget - november 2016

17. januar 2017

Udvalget diskuterede blandt andet FRI's overordnede strategi - blandt andet med fokus på både forsyning og byggeri. Udvalget skal udforme et visionspapir for de respektive områder.

Referat: Energiudvalget - september 2016

25. november 2016

Udvalget diskuterede blandt andet mærkesager, FRI's overordnede strategi for håndtering af 2025-plan og energiaftale og Mckinsey-rapporten.

Referat: Energiudvalget - juni 2016

08. september 2016

Udvalget diskuterede blandt andet mærkesager, FRI's overordnede prioriteter og handlinger for 2016 og samarbejdet med DI Energi.

Referat: Energiudvalget - februar 2016

23. juni 2016

Energiudvalget diskuterede blandt andet nedlæggelsen af Energisparerådet og energiselskabernes energispareindsats.

Referat: Energiudvalget - april 2016

01. juni 2016

Udvalget bød velkommen til nyt udvalgsmedlem, Neino Holm, samt til den nye udvalgssekretær Maibritt Juul.