Energiudvalget

Referat: Energiudvalget - august 2017

16. oktober 2017

Udvalget drøftede udkastet til rapporten "Forsyningsscenarier 2035" og et oplæg til et anbefalet FRI scenarie.

Referat: Energiudvalget - marts 2017

01. april 2017

På dagsordenen var blandt andet status for arbejdet om energiselskabernes energispareforpligtelser og arbejdet med forsyningsscenarier 2015.

Referat: Energiudvalget - februar 2017

01. marts 2017

Udvalget bød velkommen til to nye medlemmer Jan Møller Hansen, CEO i M&E Engineering og Henrik Rosenberg, CEO i Balslev.

Referat: Energiudvalget - november 2016

17. januar 2017

Udvalget diskuterede blandt andet FRI's overordnede strategi - blandt andet med fokus på både forsyning og byggeri. Udvalget skal udforme et visionspapir for de respektive områder.

Referat: Energiudvalget - september 2016

25. november 2016

Udvalget diskuterede blandt andet mærkesager, FRI's overordnede strategi for håndtering af 2025-plan og energiaftale og Mckinsey-rapporten.

Referat: Energiudvalget - juni 2016

08. september 2016

Udvalget diskuterede blandt andet mærkesager, FRI's overordnede prioriteter og handlinger for 2016 og samarbejdet med DI Energi.

Referat: Energiudvalget - juni 2016

27. juli 2016

Det færøske folketingsmedlem Sjúð Skalle holdt oplæg om samarbejdsstrukturen blandt de nationer, som har landområder i det arktiske område.

Referat: Energiudvalget - februar 2016

23. juni 2016

Energiudvalget diskuterede blandt andet nedlæggelsen af Energisparerådet og energiselskabernes energispareindsats.

Referat: Energiudvalget - april 2016

01. juni 2016

Udvalget bød velkommen til nyt udvalgsmedlem, Neino Holm, samt til den nye udvalgssekretær Maibritt Juul.

Referat: Energiudvalget - november 2015

01. marts 2016

På Energiudvalgets sidste møde i 2015 blev det diskuteret, hvorvidt FRI skal have en holdning til Dansk Energis forslag om at fjerne PSO afgiften fra elregningen, ligesom der blev fulgt op på udvalgets mærkesager for 2015.