Debat: Bor nu efter skifergas

FRI argumenterer for, hvorfor prøveboringer efter skifergas i Dybvad vil gavne både miljø, nation og dansk erhvervsliv.

Af Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Børsen, 5. sep. 2014

Børsens leder den 4. september tager godt fat i problemerne omkring Danmarks Naturfredningsforenings (DN) holdning til skifergas. DN forsømmer at skrive, at skifergas (og gas generelt) udleder halvt så meget CO2, som kul gør. Hvis gas kan fortrænge kul og olie, kan verden på en hurtig, forholdsvis billig og langt mere realistisk måde reducere sin CO2-udledning fra energi med op mod 30 pct.

DN sætter også et stort spørgsmålstegn ved, om skifergas er en god forretning for Danmark. Det ved man reelt ikke endnu. Men når private selskaber gerne vil investere anseelige beløb i prøveboringer i

Dybvad,er der noget, der tyder på, at der er gas nok i undergrunden til, at den danske statskasse også kommer til at nyde godt af skifergassen.

Og selv hvis der ikke er god forretning i at udvinde gassen, så er der mange gode grunde til at gøre forsøget. Prøveboringer på dansk jord vil betyde, at en række danske virksomheder vil få et kompetenceløft, som vi som nation har fordel af, fordi vi dermed opbygger kompetencer og knowhow, som kan sælges i udlandet, når skifergas for alvor bliver udbredt globalt. Nøjagtig på samme måde som da Atlantic Petroleum på Færøerne aldrig fandt olie, men nu sælger deres ekspertise til hele verden. Så uanset om man finder store forekomster af gas i Danmark, kan skifergas blive en win-win-situation - ikke blot for miljøet, men også for Danmark og dansk erhvervsliv.

Kategoriseret under: