Debatindlæg: Fem gode grunde til at bore efter skifergas

FRI giver i dette debatindlæg 5 grunde til at tillade boring efter skifergas. FRI's holdning er, at skifergas kan være en god overgangsordning, indtil CO2-neutrale energikilder kan tage over.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI. Jyllands-Posten, d. 9. juli 2014

Debatten om de kommende prøveboringer efter skifergas i Frederikshavn har været lige så glohed som alt det kul, der bliver fyret med på verdensplan.

Og det er netop med udgangspunkt i det stigende kulforbrug, at man skal anskue skifergasdebatten.

Det er en vigtig pointe, at skifergas udelukkende skal være en overgangsordning, indtil CO2-neutrale energikilder kan tage over.

Verdens politikere har vedtaget, at den globale opvarmning skal begrænses til maksimalt to grader celsius. Håbet er, at en moderat hedetur ikke bringer klodens skrøbelige klima helt ud af balance. Og gas kan være en del af løsningen.

FRI giver her fem gode grunde til at tillade boring efter skifergas i Danmark:

Den første gode grund er, at med den hastighed, vi i dag producerer energi fra vedvarende energikilder, kan vi ikke stoppe stigningen i den globale opvarmning. Statens indtægter fra skifergas kan derimod bruges til at accelerere udbygningen af Danmarks energiforsyning til vedvarende energi og andre CO2-neutrale energikilder.

Den anden grund til, at skifergas er en god idé, er, at skifergas (og gas generelt) udleder halvt så meget CO2, som kul gør. Hvis gas kan fortrænge kul og olie, kan verden på en hurtig og forholdsvis billig måde reducere sin CO2-udledning fra energi med op mod 30 pct. I USA har den store forekomst af skifergas betydet en reduktion i CO2-udledning på 8 pct. på få år.

En tredje grund er, at vi i Danmark har så stor afstand mellem grundvandsressourcerne og skiferlaget, at der ikke er risiko for kontaminering af grundvandet gennem selve jordlagene. Her er det afgørende, inden der bores, at der laves grundige VVM-redegørelser, så man bl. a. ved hjælp af boredesign m.m. eliminerer risikoen for grundvandsforurening. Boreteknikken er ikke væsensforskellig fra en konventionel olie- eller gasboring.

Derfor ved man udmærket, hvordan man får gassen op.

Den fjerde grund er, at jo mere gas der er på energimarkedet, desto billigere bliver gassen, og desto større sandsynlighed er der for, at gas vil fortrænge kul. I USA har det øgede udbud af gas fået gaspriserne til at falde fra i 2005 at koste 10 dollars pr. millioner Btu (MBtu), til at de i dag koster under 4 dollars/ MBtu. Dette prisfald kombineret med skærpet miljøkrav til kulkraftværkerne har gjort gassen konkurrencedygtig med kul.

Sidst, men ikke mindst, vil en tilladelse til at prøvebore efter skifergas give Danmark et forspring i forhold til andre europæiske lande, hvor man inden for en overskuelig årrække også vil bore efter skifergas. Inden for alle brancher betyder det utrolig meget at have referenceprojekter fra sit hjemmemarked.

Det gør sig særligt gældende inden for projekter med stor kompleksitet, og hvor den miljømæssige risiko er stor.

Så kære politikere, det var fem gode grunde (og det var uden at inddrage forsyningssikkerhed og geopolitik). Gassen kan være en del af klodens redning, hvis I formår at gøre gas så attraktiv, at den fortrænger kul og olie, mens vi udbygger vores CO2-neutrale energikilder.

Kategoriseret under: