Debatindlæg: Momentum i energipolitikken

Det er utrolig ærgerligt, at politiske trakasserier skal bremse de tiltag, der er nødvendige for at skabe klarhed om dansk energipolitik og på sigt gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.

Af Preben Boock, chefkonsulent i FRI. Børsen, d. 8. juli 2011

Så er forhandlingerne om det nye energiforlig gået i stå. Igen. Det var desværre ikke uventet - men derfor er det stadig utrolig ærgerligt, at politiske trakasserier skal bremse de tiltag, der er nødvendige for at skabe klarhed om dansk energipolitik og på sigt gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Danmark har i mange år været foregangsland inden for energiteknologi, og danske virksomheder har opnået ekspertiser, som både gavner væksten og eksporten. Men lige nu holder alle vejret, og investeringerne i miljørigtig teknologi brænder i lommen på både virksomheder, pensionsselskaber og EU.

Det mest paradoksale er, at partierne grundlæggende er enige om flere vigtige punkter, såsom Energispareindsatsen og etableringen af havvindmølleparken ved Kriegers Flak. Derfor må vi fra erhvervslivets side på det kraftigste opfordre til, at politikerne holder momentum og lægger de partipolitiske strategier til side og i stedet arbejder sammen på at få skabt de energipolitiske rammer, der kan fremme både Danmarks vækst og bæredygtighed i fremtiden.

Kategoriseret under: