Debatindlæg: Sløjf energiselskabernes monopol

Af Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ. Politiken, d. 21. januar 2009.

Hvis vi i Danmark skal nå de meget ambitiøse besparelser på vores forbrug af energi, som et enigt Folketing har formuleret, så skal alle aktører have lige muligheder for at påvirke markedet for energibesparelser.

Derfor håber vi i installations- og den rådgivende ingeniørbranche, at politikerne vil benytte de kommende forhandlinger om en ny handlingsplan for energibesparelser til at gøre op med det monopol på energibesparelser, som i dag ligger hos energiselskaberne.

I dag har man valgt at lade energiselskaberne eksklusivt stå for en stor del af spareindsatsen. Hvert år benytter selskaberne knap 300 mio. kr., som forbrugerne betaler over energiregningen. Energiselskaberne bestemmer selv, hvordan pengene skal bruges - nogle gennemfører kampagner, andre giver tilskud, når kunderne f.eks. skifter fra én varmekilde til en anden. Ikke overraskende kan man tydeligt se, at energiselskaberne tilrettelægger deres indsats ud fra egne interesser.

Denne energispareindsats er altså organiseret i en lukket sektor. I realiteten er det umuligt for mange andre virksomheder at spille aktivt med. Hverken kunder eller virksomheder kan nemlig danne sig et overblik over, hvordan energiselskaberne anvender de nævnte midler.

Og Energistyrelsens evaluering viser, at store dele af midlerne ikke anvendes effektivt, bl.a. fordi en del af indsatsen har mere karakter af pr for energiselskaberne.

Politikerne har lagt op til, at der skal skrues meget op for energieffektiviseringsindsatsen. Det er klogt - for der er et stort potentiale. Men det kræver, at der skiftes spor. Der skal gøres op med lukketheden og energiselskabernes monopol. Alle virksomheder skal have mulighed for at blive involveret.

Det er vores anbefaling, at energisparemidlerne fremover anvendes efter ensartede retningslinjer, og at midlerne bliver tilgængelige for alle aktører. Vi ønsker, at energiselskaberne fremover forpligtes til at arbejde efter gennemskuelige retningslinjer. Alternativt kan energispareindsatsen løftes væk fra selskaberne og samles i en central pulje. Vi efterlyser med andre ord en mere fair og gennemskuelig organisering af indsatsen.

Energieffektivisering er vigtigt. Det kommer ikke af sig selv. Staten er nødt til at stimulere interessen. Det skal ske sådan, at man får mest muligt for pengene. Energistyrelsens evaluering viser, at det kan gøres bedre end i dag.