Høringssvar

Høringssvar: Forslag til lov om Forsyningstilsynet

03. januar 2018

Den 4. oktober 2017 indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti en aftale om et stærkt Forsyningstilsyn. Denne politiske aftale er grundlaget for et lovforslag om et Forsyningstilsyn, som...

Høringssvar: Ny økonomisk regulering af el-netvirksomheder

25. januar 2017

Energistyrelsen har fremsendt forslag til ændring af lov om elforsyning. FRI har udarbejdet høringssvar og drøftet de foreslåede ændringer med DI Energi. Baggrunden for, at sekretariatet har gennemgået materialet, er, at det al...

Høringssvar: Obligatorisk energisyn i store virksomheder

19. juni 2014

FRI bemærker, at der er en række uklarheder, og efterlyser større fokus på uvildighed for de eksperter, der skal foretage energisyn.

Høringssvar: Elforsyningslov

13. marts 2014

FRI har afgivet høringssvar til ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk.

Høringssvar: Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv

11. december 2013

FRI har i høringssvaret påpeget et potentielt lovoverlap med den eksisterende EMO-ordning for energimærkning af bygninger.

Høringssvar: Kollektive forsyningsselskaber

17. oktober 2013

FRI har afgivet et kort høringssvar om godkendelse af projekter for kollektive forsyningsselskaber. Høringen omhandler ændring af projektbekendtgørelsen ifm. diskonteringsrenten.

Høringssvar: Offshoresikkerhedsloven

19. juni 2013

Energistyrelsens høring omhandler primært formalia vedr. implementering af EU-direktiver i særskilte bekendtgørelser under offshoresikkerhedsloven. FRI's høringssvar kommenterer nogle af de uhensigtsmæssigheder der bl.a. er ved...

Høringsanmodning: Energispareaftale

05. september 2012

FRI, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og TEKNIQ har i fællesskab anmodet om mulighed for at kommentere energispareaftalen mellem klima-, energi- og bygningsministeren og energiselskaberne. Ministeren har derefter indbudt organisat...

Høringssvar: EU’s forordning om offshore

17. november 2011

FRI bemærker kort at der med danske øjne ikke er behov for en fælles EU-lovgivning på området. Derudover foreslås alternativer til forordningen mht. at kombinere med andre direktiver, lade andre direktiver udgå, samt korte udka...

Høringssvar: EU-direktiv om energieffektivitet

22. september 2011

FRI har i sit svar bl.a. fokuseret på, at en øget indsats omkring energieffektivisering og -besparelser skal ske på samfundsøkonomiske vilkår.